Arhivă

Informare lansare proiect 

       Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior”,  Adresa: Loc. Deda, Str. Principală, Nr.180, Jud. Mureș, Cod 547205 anunță lansarea proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală”, finanțat prin PNDR 2014 – 2020, Măsura 19 – LEADER,  Sub-măsura 19.1 – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” conform deciziei de finanțare nr. D19100000011572800002/31.12.2015.

        GAL Defileul Mureșului Superior este un parteneriat privat-public activ, constituit din reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat precum și reprezentanți ai societății civile. Asociația a fost înființată în anul 2014 și vizează un teritoriu format din zece comune din Defileul Mureșului Superior: Comuna Aluniș, Comuna Brîncovenești, Comuna Deda, Comuna Ideciu de Jos, Comuna Lunca Bradului, Comuna Răstolița, Comuna Rușii-Munți, Comuna Stînceni, Comuna Suseni, Comuna Vătava, pe un teritoriu 1.192,19 km2. Proiectul se va desfășura în perioada: 31.12.2015 – 31.03.2016 și va cuprinde o serie de acțiuni de animare a teritoriului precum și activități în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL. Pentru animarea teritoriului vor avea loc patru întâlniri ale grupurilor de lucru, trei întâlniri cu partenerii GAL, zece dezbateri publice (câte o dezbatere în fiecare din cele 10 comune din teritoriul acoperit de GAL: Com, Aluniș, Com. Brîncovenești, Com. Deda, Com. Ideciu de Jos, Com. Lunca Bradului, Com. Răstolița, Com. Rușii-Munți, Com. Stînceni, Com. Suseni, Com. Vătava) două grupuri de lucru tematice și se vor distribui 1100 de chestionare.

Pe această cale invităm toți factorii interesați din teritoriul GAL să contribuie la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin implicare în activitățile ce se vor desfășura.

     Pentru mai multe informații privind desfășurarea activităților consultați website-ul asociației: http://www.gal-dms.ro/ sau pagina de facebook.

Anunț apel proiecte sesiunea nr. 3-2018

Calendar-lansare-Apel-de-proiecte-V-6-1

Calendar estimativ lansare Apel de Selectie

  1. M7/6C Sprijin pentru infrastructura de bandă largă în mediul rural
  2. Apel de proiecte închis !!!

APEL DE SELECȚIE Măsura M7-6C, V. simplificata, ses. 3

APEL DE SELECȚIE Măsura M7-6C, V. detaliata, ses. 3

Ghidul Solicitantului M7-6C Sprijin pentru infrastructura de bană largă în mediul rural – V. FINAL

Anexa 1_Cerere-de-finanţare M7_6C

Anexa 2. Studiul de Fezabilitate HG907

Anexa 2.1._STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa 3. Memoriu_Justificativ

Anexa 3.1. MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B1

Anexa 3.1. MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C1

Anexa 4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa 4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa 4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa 4.4_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa 4.5_-_Angajament privind utilizarea cofinantarii

Anexa 4.6 _-_Declaratie privind sustenabiliatea investitiei

Anexa 4.7._Declaratie pe propria raspundere asumarea obligatiei de a comunica cu ANCOM

Anexa 5. Protocol de colaborare privind avizarea doc tehnice

Anexa 6 _Lista zonelor albe_ actualizata 31-01-2017

Anexa 6_Adresa_ANCOM_Lista localitatilor nedeservite

Anexa 7 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare

Anexa 8 Fisa măsurii M7_6C

Anexa 9. Prescorare proiect

1. Fisa-de-verificare-a-conformitatii2

1. Metodologie conformitate

2.Fisa de verificare a eligibilitatii

2. Metodologia elgibilitate

3. Fisa de verificare a criteriilor de selectie

3. Metodologie selectie

3. M2/2A Sprijinul exploatațiilor agricole

Apel de proiecte închis !!!

APEL DE SELECȚIE Măsura M2-2A V. simplificata, ses. 3

APEL DE SELECȚIE Măsura M2-2A, V. detaliata, ses. 3

Erată la Cererea de finanțare – M2-2A Sprijinul exploatațiilor

Anexa_1_Cerere-de-finantare M2_2A Sprijinul exploatatiilor agricole – modificat 14.05.2018

Ghidul solicitantului M2_2A Sprijinul exploatatiilor agricole

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa 3.1 UAT CU ZCSem

Anexa 3.2 UAT CU ZCSem

Anexa 3.3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3.4 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3.5 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa 3.6 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa 5.1 Metodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

Anexa 5.2 Potential productie vegetala

Anexa 5.3 Potential productie zootehnica

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

anexa 8.1 Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa 8.2 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_10_ Fisa masurii M2_2A-SPRIJINUL-EXPLOATAȚIILOR-AGRICOLE-

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M2_2A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_13_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

E_1_2_Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_M2_2A

Fisa_de_evaluare_conformitate M2_2A

4. M4/6B – Dezvoltarea satului românesc

Apel de proiecte închis !!!

APEL DE SELECŢIE Măsura M4-6B, V. simplificata, ses. 3

APEL DE SELECŢIE Măsura M4-6B, V. detaliata, ses. 3

Ghidul Solicitantului_M4_6B Dezvoltarea satului românesc- V. Finală sept 2017

Anexa-1_Cerere-de-finanţare

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate _DALI HG28 din 2008 si HG 907 din 2016

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Fișa măsurii M4_6B_ Dezvoltarea satului romanesc-final

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_6_ Declaratie pe propria raspundere

Anexa_7_ Prescorare proiect

E 1.2 Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M4/6B 

 Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului -Masura M4/6B 

 Formular C – Fisa de verificare a criteriilor de conformitate a proiectului – Masura M4/6B –

8. M3/6A Antreprenoriat rural 

Apel de proiecte închis !!!

APEL DE SELECȚIE Măsura M3-6A, V. simplificata, ses. 3

APEL DE SELECȚIE Măsura M3-6A, V. detaliata, ses. 3

Fișa măsurii M3_6A_Anteprenoriat rural-final

Ghidul Solicitantului M3_6A Antreprenoriat rural-final

Anexa 1_Cerere de finantare Anteprenoriat rural -final

Anexa_ 3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B – Copy

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_3.5. Declaratie de angajament

Anexa_3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A

Fisa _criterii_selectie_M3_6A

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate M3_6A

Anunț angajare RESPONSABIL CU ANIMAREA TERITORIULUI -ANIMATOR

Anunț apel proiecte – sesiunea nr. 4-2018

Erată la Cererea de finanțare – M2-2A Sprijinul exploatațiilor

Apel simplificat M6,6B

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M6_6B Versiune actualizată 15.11.2017!!!

Anunt prelungire apel proiecte M5 6B 21 09 2018 !!!

 Anunț prelungire (3) apel de selecție M5-6B 5 10 2018

Anunț-apel-proiecte- sesiunea 4

Anunt angajare manager-GAL

Anunt angajare_Responsabil Verificare, Evaluare și Selectie

Calendarul estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL 30 08 2018

CALENDAR ACTIVITATI – FINAL

Calendar estimativ lansare apeluri de selecție 2018

Calendarul estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL

1. M5/6B Infrastructură socială

Apel de selecție prelungit până la data de  21.09.2018 !!!  Postat :30.08.2018

Anunt prelungire M5-6B, pana la 31.10.2018

APEL DE SELECȚIE Măsura M5-6B, V. simplificata, ses. 3-

APEL DE SELECȚIE Măsura M5-6B, V. detaliatata, ses. 3

Ghidul Solicitantului M5-6B Infrastructură socială

Anexa_1_Cerere de finantare M5_6B

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate si DALI

Anexa_3_Memoriu_Justificativ

Anexa 4 Fisa masurii M5 6B

Anexa_5_Contract_de_Finantare

Anexa_6_ Declaratie pe propria raspundere

Anexa_6_Lista_localitati_din_Zona_Montana

Anexa_7_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_10_Atlasul zonelor rurale marginalizate

Angajament_acreditare furnizor de servicii sociale

Clarificari-implementare-operatiuni-infrastructura-sociala-SDL-

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A COFINANTARII

Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Fisa criterii selectie_ M5_6B

Fisa_de_evaluare_conformitate M5_6B

Fisă criterii eligibilitate M5_6B

Metodologie conformitate

Metodologie criterii de eligibilitate

Metodologie selectie

Model_Acord_de_Parteneriat
 

2. M1/3A Sprijin pentru participarea pentru prima dată la scheme de calitate  – Apel lansat între 17.09.2018-19.10.2018,   Postat 30.08.2018

 

Apel detaliat M1 3A

Apel simplificat M1 3A sesiunea 4

Anexa 1 Cerere de finantare

Anexa 1.1. Buget indicativ

Anexa 1.2. Declaratie pe propria raspundere

Anexa 1.3. Grafic calendaristic de implementare

Anexa 2_Plan_de_Afaceri__M1_3A

Anexa 3-Fisa masurii M1 3A

Anexa 4 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

b. C1 Fisa de evaluare conformitate proiect M1 3A

b._Metodologie evaluare conformitate M1_3A

c._E 1.2.L Fisa de evaluare a eligibilității proiectului M1_3A

c._Metodologie evaluare eligibilitate M1_3A

d. Fisa criterii selectie M1 3A

d. Metodologie selectie

Anexa 6_Ghid-produs-montan-update-03.11.2017

Anexa 7_Produs-montan-Tabel-RMPT-update28.02.xlsx

Anexa 7_tabel-RMPT-update-30.12.2017.xlsx

Ghidul Solicitantului M1 3A Scheme de calitate CC 12.09.2018

3. M6/6B Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului – Apel lansat între 17.09.2018-19.10.2018. Postat 30.08.2018

Apel detaliat M6 6B

Apel simplificat M6 6B

ERATĂ LA GHIDUL SOLICITANTULUI AFERENT MĂSURII M6/6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului – Erata M6-6B

Apel de selecție simplificat M6_6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului

Apel de selecție detaliat M6_6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului

Fisa masurii M6_6B-Ocrotirea-mostenirii-rurale-si-dezvoltarea-turismului-final

Atenție! – Cursul valutar utilizat la elaborarea proiectului va fi cel  de la data întocmirii Studiului de Fezabilitate sau Memoriu Justificativ

Ghidul Solicitantului M6 6B Ocrotire mostenire si turism Final 12.09.2018

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M6_6B V02

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M6_6B V02 editabil

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M6_6B V02 informatii privind solicitantul

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_IMM

Anexa_3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_3.4. Declaratie de angajament

Anexa_3.5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile 

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fisa _criterii_selectie_M6_6B _componenta A

Fisa _criterii_selectie_M6_6B_componenta B

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M6_6B_componenta-A

Metodologie criterii de eligibilitate componenta -A

Fișă-criterii-de-eligibilitate-M6-6B-componenta-B

Metodologie criterii de eligibilitate componenta -B

Fisa_de_evaluare_conformitate M6_6B

4. M8/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative- Apel lansat între 17.09.2018-19.10.2018. Postat 30.08.2018

Apel detaliat M8 3A

Apel simplificat M8 3A sesiunea 4

Fișa măsurii M8_3A_ Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

1. Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE M8 3A

Anexa 1_ Cerere de finantare M8_3A.xls

Anexa_2_Model_Plan_afaceri_M8_3A

Anexa_3_M8_3A_Stabilirea_dimensiunii_economice_a_exploatatiei

Anexa_4_M8_3A_Lista_localitati_HNV

Anexa_5_sM8_3A-_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

Anexa_6_sM8_3A_Model_Contract_finantare

Anexa_7_M8_3A_-Sprijin-pentru-înființarea-și-dezvoltarea-de-structuri-asociative-final

Anexa_8_sM8_3A__Lista_actelor_normative_utile

Anexa_9_sM8_3A_Declaratie_incadrare_intrepr_in_IMM

E.1.2.Fisa_de_evaluare_generala_M8_3A

M8_3A_-Sprijin-pentru-înființarea-și-dezvoltarea-de-structuri-asociative

Fisa-de-verificare-a-conformitatii2

Metodologie conformitate

Măsuri de finanțare prin S.D.L. GAL DMS:

M8_3A_ Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

M7_6C_Sprijin pt infrastructura banda larga in mediul rural nov. 2017

M6_6B-Ocrotirea-mostenirii-rurale-si-dezvoltarea-turismului-final-2

M5-6B Infrastructura sociala

M4_6B_ Dezvoltarea satului romanesc-final

M3_6A_Anteprenoriat rural-final

M2_2A SPRIJINUL EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE

M1_3A Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate-final

SDL GAL Def Muresului Superior modificata

SDL GAL Def Muresului Superior-modificata cu track

Nota aprobare modificare SDL – Defileul Muresului Superior

Ghidul Solicitantului_M1_3A_scheme de calitate_CC

Ghidul solicitantului M2_2A exploatatii agricole_modif noiembrie 2018

Ghidul Solicitantului_M3_6A REV 2 final

0.Ghidul Solicitantului_M4_6B dezvoltarea satului_final

1. GHIDUL SOLICITANTULUI_SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE M8_1A

Calendarul-estimativ-al-lansării-măsurilor-prevăzute-în-SDL

Anunt angajare responsabil Verificare, Evaluare și Selectie

Fisa_de_evaluare_conformitate M3_6A

1. M1/3A Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate

Apel selectie M1 3 A detaliat

Apel selectie M1 3 A simplificat

Ghidul Solicitantului M1_3A Sprijin pentru participarea prima dată la scheme de calitate

Anexa 1 Cerere de finantare

 Anexa 1.1. Buget indicativ

Anexa 1.2. Declaratie pe propria raspundere

Anexa 1.3. Grafic calendaristic de implementare

Anexa 2 Plan de Afaceri M1_3A

Fisa masurii M1_3A

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 Ghid-produs-montan-update-03.11.2017

Anexa 7 Produs montan Tabel RMPT update28.02

Anexa 7 Tabel RMPT update 30.12.2017

b. E1.2.1L Fisa de evaluare conformitate proiect M1_3A

b. Metodologie evaluare conformitate M1_3A

c._E 1.2.L Fisa de evaluare a eligibilității proiectului M1_3A

c. Metodologie evaluare eligibilitate M1_3A

d. Fisa criterii selectie_ M5_6Bd. Metodologie selectie 

2. M2/2A  Sprijinul exploatațiilor agricole

Apel selectie detaliat M2 2A

Apel selectie M2 2 A simplificat

Ghidul solicitantului M2_2A Sprijinul exploatatiilor agricole

Anexa_1_Cerere de finantareM2_2A exploatatii agricole

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative

Anexa3 UAT CU ZCSem

Anexa3 UAT CU ZCSem

Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri specifice

Anexa3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3 Lista UAT din zonele montane

Anexa3 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa3 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa 5 Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă”

Anexa5MetodologieStudiuPotential_agricol_modif_cu_clarif_pt_gaini_ouatoare

Anexa 5 Potential productie zootehnica

Anexa 5 Potential productie vegetala

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

ANEXA 8 Codul de bune practici agricole

Anexa8 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M2_2A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_13_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_15_-_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_pentru_beneficiari_sau_solicitanti

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

E_1_2-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului-M2-2A-modificat-noiembrie-2018

Fisa_de_evaluare_conformitate M2_2A

Ghidul solicitantului M2_2A exploatatii agricole_modif noiembrie 2018

Fisa măsuri M2_2A 

3. M3/6A Antreprenoriat rural

Apel selectie detaliat M3 6A

Apel selectie M3 6 A simplificat

Ghidul Solicitantului M3_6A

Anexa 1-Cerere de finantare

Anexa 2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari-2

Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-2

Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-Copy-1

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C-2

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28-2

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907-2

Anexa 3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-1

Anexa 3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis-2

Anexa 3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_-2

Anexa 3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02-1

Anexa 3.5.-Declaratie-de-angajament-1

Anexa 3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private-1

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa 5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A-1

Fisa_de_evaluare_conformitate-M3_6A

Fisa _criterii_selectie_M3_6A

FISA CRITERII SELECTIE M3 6A

Fisa Masurii M3_6A

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate_Indicatori_M3_6A

Apel de selectie simplificat M8-1A sesiunea 6

Apel de selectie detaliat M8-1A sesiunea 6
M4/6B Dezvoltarea satului românesc
Apel selectie M4 6B detaliatApel selectie M4 6B simplificatGhidul Solicitantului M4 6B-Dezvoltarea satului românescAnexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-_DALI-HG28-din-2008-si-HG-907-din-2016 (1)Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici (1)Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect-1Anexa_6_-Declaratie-pe-propria-raspundereAnexa_7_-Prescorare-proiectCerere de finantare 7.2 pentru GALE-1.2-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate-M4_6B-Devzoltarea-satului-romanescFIȘA MĂSURII M4_6BFișa-de-verificare-a-criteriilor-de-selecție-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanescFormular-C-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-conformitate-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanescCalendar estimativ lansare apeluri de selecțieCalendar lansare apeluri 04 10 2019

1. M8/1A Sprijin pentru înfințarea și dezvoltarea de structuri asociative

Apel de selectie M8 1A detaliat
Apel de selectie M8 1A simplificat

2. M3/6A Antreprenoriat rural

Apel de selectie simplificat M3 6A

Apel de selectie detaliat M3 6A

Ghidul Solicitantului_M3_6A

Anexa 1-Cerere de finantare

Anexa 2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari-2

Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-2

Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-Copy-1

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C-2

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28-2

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907-2

Anexa 3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-1

Anexa 3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis-2

Anexa 3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_-2

Anexa 3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02-1

Anexa 3.5.-Declaratie-de-angajament-1

Anexa 3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private-1

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa 5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A-1

Fisa_de_evaluare_conformitate-M3_6A

FISA-CRITERII-SELECTIE-M3-6A

Fisa Masurii M3_6A

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate_Indicatori_M3_6A

Anunț-apel-proiecte- sesiunea 8

AN 2020

calendar lansare apeluri de selectie noiembrie 

Regulament de organizare și funcționare

 !!!!ANUNȚ PRELUNGIRE APELURI DE SELECȚIE!!!   

                                !!! M4/6B   28.02.2020 !!!

Avizare prelungire apel selectie masura M4_6B

Calendar lansare – Apeluri de selectie-februarie-2020

2. M3/6A Antreprenoriat rural

Apel de selectie simplificat M3 6A

Apel de selectie detaliat M3 6A

Ghidul Solicitantului_M3_6A

Anexa 1-Cerere de finantare

Anexa 2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari-2

Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-2

Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-Copy-1

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C-2

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28-2

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907-2

Anexa 3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-1

Anexa 3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis-2

Anexa 3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_-2

Anexa 3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02-1

Anexa 3.5.-Declaratie-de-angajament-1

Anexa 3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private-1

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa 5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A-1

Fisa_de_evaluare_conformitate-M3_6A

FISA-CRITERII-SELECTIE-M3-6A

Fisa Masurii M3_6A

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate_Indicatori_M3_6A

M4/6B

Apel de selecție M 4 6B simplificat

Apel de selecție M 4 6B detaliat

M7/6C

Apel de selecție M 7 6C simplificat

Apel de selecție M7 6C detaliat

1. M4/6B Dezvoltarea satului românesc- în consultare

APEL DE SELECTIE Masura M4 6B V. simplificata, sesiunea 9

APEL DE SELECTIE Masura M4 6B Apel V. detaliata, sesiunea 9

Ghidul Solicitantului M4 6B-Dezvoltarea satului românesc

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-_DALI-HG28-din-2008-si-HG-907-din-2016 (1)

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici (1)

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect-1

Anexa_6_-Declaratie-pe-propria-raspundere

Anexa_7_-Prescorare-proiect

Cerere de finantare 7.2 pentru GAL

E 1.2 Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M4 6B – Devzoltarea satului romanesc

FIȘA MĂSURII M4_6B

Fișa-de-verificare-a-criteriilor-de-selecție-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

Formular-C-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-conformitate-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

2. M7/6C-SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ÎN MEDIU RURAL – în consultare

APEL DE SELECTIE Masura M7 6C V. simplificata, sesiunea 9

APEL DE SELECTIE Masura M7 6C V. detaliata, sesiunea 9

0. Ghidul Solicitantului_M7_broadband_Rev 2019

Anexa 1_Cerere-de-finanţare M7_6C

Anexa 2. Studiul de Fezabilitate HG907

Anexa 2.1._STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa 3. Memoriu_Justificativ

Anexa 3.1. MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C1

Anexa 4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa 4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa 4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa 4.4_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa 4.5_-_Angajament privind utilizarea cofinantarii

Anexa 4.6 _-_Declaratie privind sustenabiliatea investitiei

Anexa 4.7._Declaratie pe propria raspundere asumarea obligatiei de a comunica cu ANCOM

Anexa 5. Protocol de colaborare privind avizarea doc tehnice

Anexa 6 _Lista zonelor albe_ actualizata 31-01-2017

Anexa 6_Adresa_ANCOM_Lista localitatilor nedeservite

Anexa 7 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare

Anexa 9. Prescorare proiect

Fisa-de-evaluare-eligibilitate si selectie

Fisa-de-verificare-a-conformitatii2

Fișa Măsurii_revizuita 2019

Metodologie conformitate

Metodologie eligibilitate si selectie

CALENDAR ACTIVITĂȚI

Anunt prelungire M 8 – 1A

ANUNT PRELUNGIRE

                    – APELURI DE PROIECTE –

Anunt prelungire termen depunere proiecte masura M8_1A

1. M8/1A Sprijin pentru înfințarea și dezvoltarea de structuri asociative

APEL DE SELECTIE Masura M8 1A V.simplificata, sesiunea 9

APEL DE SELECTIE Masura M8 1A V.detaliata, sesiunea 9

Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE – M8-1A

Anexa-4-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_-_AFIR

Anexa-5-Declarație-pe-proprie-răspundere-pentru-CV

Anexa-6-Declaratie-pe-proprie-raspundere-infiintare-structura-asociativa

Anexa-7-Declarație-pe-proprie-raspundere (1)Anexa-8-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIRCerere-de-finantare-M8-1A-Sprijin pentru Infiintarea-si-dezvoltarea-de-structuri-asociativeFisa masuri M8-1AFisa-evaluare-conformitate-M8-1AFisa-evaluare-criterii-de-selectie-M8-1AFisa-evaluare-eligibilitate-M8-1A
Apel de selectie simplificat M1 3AApel de selectie detaliat M1 3AApel de selectie simplificat M4 6BApel de selectie detaliat M4 6BApel de selectie simplificat M7 6CApel de selectie detaliat M7 6C

Apel de selectie simplificat M8 1A

Apel de selectie detaliat M8 1A

Ghidul Solicitantului_M1_3A_scheme de calitate-02.2021 CONSULTATIV

 0.Ghidul Solicitantului_M4_6B dezvoltarea satului românesc

0.-Ghidul-Solicitantului_M7_broadband_Rev-2021CONSULTATIV

GHIDUL-SOLICITANTULUI_SPRIJIN-PENTRU-ÎNFIINȚAREA-ȘI-DEZVOLTAREA-DE-STRUCTURI-ASOCIATIVE-M8_1A-CONSULTATIV

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE FEBRUARIE 2021

AVIZ PRELUNGIRE APEL DE PROIECTE

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE APRILIE 2021

Fisa masurii M1_3A

Fisa măsuri M2_2A

Fisa Masurii M3_6A

FIȘA MĂSURII M4_6B

FIȘA MĂSURII M5-6B

FIȘA MĂSURII M6-6B

FIȘA MĂSURII M7 6C

Fisa Masurii M8_1A

Calendar apeluri de selecție iulie 2021

S-A PRELUNGIT SESIUNEA A -10-A APELURI DE             PROIECTE PÂNĂ ÎN DATA DE 30.07.2021

AVIZ PRELUNGIRE 4 APELURI DE SELECTIE

AVIZ PRELUNGIRE 3 APELURI DE SELECTIE

AVIZ PRELUNGIRE 2 APEL DE SELECȚIE

AVIZ PRELUNGIRE 1 APEL DE SELECTIE

1. M1/3A – Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate

Apel simplificat M1,3A sesiunea 10

Apel detaliat M1,3A sesiunea 10

Ghidul Solicitantului_M1_3A_scheme de calitate

ANEXA 1 Cerere de finantare M1 3A

ANEXA 1.1 Buget indicativ M1 3A

ANEXA 1.2 Declaratie pe proprie raspundere M1 3A

ANEXA1.3 Grafic calendaristic M1 3A

Anexa 2 Plan de Afaceri M1_3A

Fisa masurii M1_3A

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 Ghid-produs-montan-update-03.11.2017

Anexa 7 Produs montan Tabel RMPT update28.02

Anexa 7 Tabel RMPT update 30.12.2017

b. E1.2.1L Fisa de evaluare conformitate proiect M1_3A

b. Metodologie evaluare conformitate M1_3A

c._E 1.2.L Fisa de evaluare a eligibilității proiectului M1_3A

c. Metodologie evaluare eligibilitate M1_3A

d.-Fisa-criterii-selectie_-M1_3A

d. Metodologie selectie 

2. M4/6B Dezvoltarea satului românesc

Apel de selecție -varianta simplificata – M4_6B- sesiunea 10

Apel de selectie – varianta detaliata-M4_6B- sesiunea 10

0.Ghidul Solicitantului_M4_6B dezvoltarea satului românesc-02_2021

Anexa-1_Cerere-de-finanţare

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-_DALI-HG28-din-2008-si-HG-907-din-2016

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect-1

Anexa_6_-Declaratie-pe-propria-raspundere

Anexa_7_-Prescorare-proiect

E-1.2-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate-M4_6B-Devzoltarea-satului-romanesc

FIȘA MĂSURII M4_6B

Fișa-de-verificare-a-criteriilor-de-selecție-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

Formular-C-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-conformitate-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

3. M7/6C-SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ÎN MEDIU RURAL

Apel simplificat M7,6C sesiunea 10

Apel detaliat M7,6C sesiunea 10

0.-Ghidul-Solicitantului_M7_broadband_Rev-2021

Anexa 1_Cerere-de-finanţare M7_6C

Anexa 2. Studiul de Fezabilitate HG907

Anexa 2.1._STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa 3. Memoriu_Justificativ

Anexa 3.1. MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C1

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa 4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa 4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa 4.4_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa 4.5_-_Angajament privind utilizarea cofinantarii

Anexa 4.6 _-_Declaratie privind sustenabiliatea investitiei

Anexa 4.7._Declaratie pe propria raspundere asumarea obligatiei de a comunica cu ANCOM

Anexa 5. Protocol de colaborare privind avizarea doc tehnice

Anexa 6 _Lista zonelor albe_ actualizata 31-01-2017

Anexa 6_Adresa_ANCOM_Lista localitatilor nedeservite

Anexa 7 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare

Anexa 9. Prescorare proiect

Fisa-de-evaluare-eligibilitate si selectie

Fisa-de-verificare-a-conformitatii2

FIȘA MĂSURII M7 6C reviziuita 2019

Metodologie conformitate

Metodologie eligibilitate si selectie

4. M8/1A Sprijin pentru înfințarea și dezvoltarea de structuri asociative

Apel simplificat M8,1A sesiunea 10

Apel detaliat M8,1A sesiunea 10

0. Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE – M8-1A

ANEXA 1 Cerere de finantare M8 1A

ANEXA 1.1 Buget indicativ M8 1A

ANEXA 1.2 Declaratie pe proprie raspundere M8 1A

ANEXA1.3 Grafic calendaristic M8 1A

Anexa-4-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_-_AFIR

Anexa-5-Declarație-pe-proprie-răspundere-pentru-CV

Anexa-6-Declaratie-pe-proprie-raspundere-infiintare-structura-asociativa

Anexa-7-Declarație-pe-proprie-raspundere (1)
Anexa-8-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR
Fisa masuri M8-1A
Fisa-evaluare-conformitate-M8-1A
Fisa-evaluare-criterii-de-selectie-M8-1A
Fisa-evaluare-eligibilitate-M8-1A
Apel de selecție Măsura M7 6C- detaliat-sesiunea 12 2021-in consultare
Apel de selecție Măsura M7 6 C- simplificat-sesiunea 12 2021-in consultare
CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE POSTAT NOIEMBRIE 2021
CALENDAR ACTIVITATI – Anexa 5 Grafic calendaristic de implementare al contractului de finanțare nr. 2

APEL LANSAT

Apel-de-selecție-Măsura-M7-6-C-simplificat-sesiunea-12-2021

Apel-de-selecție-Măsura-M7-6C-detaliat-sesiunea-12-2021

APEL LANSAT

Apel-simplificat-M22A-sesiunea-11-2021

Apel-detaliat-M22A-sesiunea-11-2021

1. M2/2A  Sprijinul exploatațiilor agricole

Ghidul solicitantului M2_2A exploatatii agricole_modificat_sept_2021

Anexa_1_Cerere de finantareM2_2A exploatatii agricole

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative

Anexa3 UAT CU ZCSem

Anexa3 UAT CU ZCSem

Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri specifice

Anexa3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3 Lista UAT din zonele montane

Anexa3 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa3 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa 5 Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă”

Anexa5MetodologieStudiuPotential_agricol_modif_cu_clarif_pt_gaini_ouatoare

Anexa 5 Potential productie zootehnica

Anexa 5 Potential productie vegetala

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

ANEXA 8 Codul de bune practici agricole

Anexa8 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M2_2A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_13_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_15_-_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_pentru_beneficiari_sau_solicitanti

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

E_1_2-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului-M2-2A

Fisa_de_evaluare_conformitate-M2_2A

Fisa-Masurii-M2_2A

2. M7/6C-SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ÎN MEDIU RURAL

APEL LANSAT

Apel-de-selecție-Măsura-M7-6-C-simplificat-sesiunea-12-2021

Apel-de-selecție-Măsura-M7-6C-detaliat-sesiunea-12-2021

0.-Ghidul-Solicitantului-M7_6C broadband_Rev_2021

Anexa-1_Cerere-de-finanţare-M7_6C

Anexa-2.1._STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B2-1

Anexa-2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C2-1

Anexa2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa-2.-Studiul-de-Fezabilitate-HG907

Anexa-3.1.-MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C1

Anexa-3.-Memoriu_Justificativ

Anexa-4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa-4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa4.3_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa-4.4_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa-4.5_-_Angajament-privind-utilizarea-cofinantarii

Anexa-4.6-_-_Declaratie-privind-sustenabiliatea-investitiei

Anexa-4.7._Declaratie-pe-propria-raspundere-asumarea-obligatiei-de-a-comunica-cu-ANCOM

Anexa-4-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

Anexa-9.-Prescorare-proiect

FISA-MASURII-M7-6C_REVIZUITA-2021

Metodologie_eligibilitate si selectie

Fisa-de-verificare-a-conformitatii

Metodologie-conformitate

Fisa de evaluare_eligibilitate si selectie

Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE – M8-1A -CONSULTATIV

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE POSTAT DECEMBRIE 2021

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE POSTAT-MARTIE 2022

 S-A LANSAT APELUL DE PROIECTE SESIUNEA A XIII-A       MARTIE 2022

1. M8/1A Sprijin pentru înfințarea și dezvoltarea de structuri asociative – APEL LANSAT

Apel de proiecte nr 13, Masura M8 1A simplificat-APEL LANSAT

Apel de proiecte nr 13, Masura M8 1A detaliat-APEL LANSAT

0. GHIDUL SOLICITANTULUI-SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE – M8-1A

ANEXA 1 Cerere de finantare M8 1A

ANEXA 1.1 Buget indicativ M8 1A

ANEXA 1.2 Declaratie pe proprie raspundere M8 1A

ANEXA1.3 Grafic calendaristic M8 1A

Anexa-4-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_-_AFIR

Anexa-5-Declarație-pe-proprie-răspundere-pentru-CV

Anexa-6-Declaratie-pe-proprie-raspundere-infiintare-structura-asociativa

Anexa-7-Declarație-pe-proprie-raspundere (1)
Anexa-8-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR
Fisa masuri M8-1A
Fisa-evaluare-conformitate-M8-1A
Fisa-evaluare-criterii-de-selectie-M8-1A
Fisa-evaluare-eligibilitate-M8-1A

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE POSTAT PE SITE-IUNIE 2022

           S-A LANSAT APELUL DE SELECȚIE NR.14                      MĂSURA 8/1A-  ”SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI                         DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE”  -25.05.2022   

Apel de selectie -Masura M8 1A -Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative -varianta simplificata

Apel de selectie -Masura M8 1A -Spriji pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative- varianta detaliata

1. M8/1A  Sprijin pentru înfințarea și dezvoltarea de structuri asociative

0. Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE – M8-1A

ANEXA 1 Cerere de finantare M8 1A

ANEXA 1.1 Buget indicativ M8 1A

ANEXA 1.2 Declaratie pe proprie raspundere M8 1A

ANEXA1.3 Grafic calendaristic M8 1A

Anexa-4-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_-_AFIR

Anexa-5-Declarație-pe-proprie-răspundere-pentru-CV

Anexa-6-Declaratie-pe-proprie-raspundere-infiintare-structura-asociativa

Anexa-7-Declarație-pe-proprie-raspundere (1)

Anexa-8-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR

Fisa masuri M8-1A
Fisa-evaluare-conformitate-M8-1A
Fisa-evaluare-criterii-de-selectie M8-1A
Fisa-evaluare-eligibilitate M8-1A
Anexa V – Contract de finanțare nr.3

2. M3/6A  Antreprenoriat rural

Ghidul Solicitantului_M3_6A NOIEMBRIE 2022

FISA MASURII M3 6A

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa-1-Cerere-de-finantare

Anexa-2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa-2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa-2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-2

Anexa-2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa-2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa-2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa-3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa-3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis

Anexa-3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

Anexa-3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa-3.5.-Declaratie-de-angajament

Anexa-3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa-5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate_Indicatori_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate-M3_6A

Fisa-criterii-selectie-M3-6A

Metodologie fisa criterii de selectie M3 6A

Apel de selectie Masura M2 2A Sprijinul exploatatiilor agricole-varianta simplificata
Apel de selectie Masura M2 2A Sprijinul exploatatiilor agricole- varianta detaliata

Ghidul-solicitantului-M2_2A-exploatatii-agricole_noiembrie_2022

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE M4_6B

Apel de selectie Masura M4 6B Dezvoltarea satului romanesc-varianta simplificata

Apel de selectie Masura M4 6B Dezvoltarea satului romanesc-varianta detaliata

Ghidul-Solicitantului-M4-6B-Dezvoltarea-satului-românesc NOIEMBRIE 2022

1. M2/2A  Sprijinul exploatațiilor agricole

   Apel lansat în data de 25.11.2022

    -publicat în data de 15.11.2022

Anexa_1_Cerere de finantareM2_2A exploatatii agricole

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative

Anexa3 UAT CU ZCSem

Anexa3 UAT CU ZCSem

Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri specifice

Anexa3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3 Lista UAT din zonele montane

Anexa3 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa3 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa 5 Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă”

Anexa5MetodologieStudiuPotential_agricol_modif_cu_clarif_pt_gaini_ouatoare

Anexa 5 Potential productie zootehnica

Anexa 5 Potential productie vegetala

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

ANEXA 8 Codul de bune practici agricole

Anexa8 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M2_2A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_13_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_15_-_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_pentru_beneficiari_sau_solicitanti

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

E_1_2-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului-M2-2A

Fisa_de_evaluare_conformitate-M2_2A

Fisa-Masurii-M2_2A

2. M3/6A  Antreprenoriat rural

   Apel lansat în data de 29.11.2022

    -publicat în data de 15.12.2022

Apel de selectie M3 6A -Antreprenoriat rural-varianta simplificata

Apel de selectie M3 6A -Antreprenoriat rural-varianta detaliata

Ghidul Solicitantului_M3_6A

FISA MASURII M3 6A

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile-3

Anexa-1-Cerere-de-finantare

Anexa-2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa-2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa-2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-2

Anexa-2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa-2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa-2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa-3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa-3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis

Anexa-3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

Anexa-3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa-3.5.-Declaratie-de-angajament

Anexa-3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa-5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M3_6A

Fisa metodologie criterii de eligibilitate M3 6A

Fisa_de_evaluare_conformitate_Indicatori_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate-M3_6A

Fisa-criterii-selectie-M3-6A

Metodologie criterii de selectie M3 6A

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE POSTAT PE SITE SI LA SEDIU GAL APRILIE 2023

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE-POSTAT PE SITE SI LA SEDIUL GAL-MAI 2023

APELURI LANSATE

1. M4/6B  Dezvoltarea satului românesc

    Apel lansat în data de 29.05.2023

    -publicat în data de 17.05.2023

Ghidul-Solicitantului-M4-6B-Dezvoltarea-satului-românesc_mai 2023

Apel de selectie M4 6 B Dezvoltarea satului romanesc – varianta detaliata

Apel de selectie M4 6 B Dezvoltarea satului romanesc – varianta simplificata

Anexa-1_Cerere-de-finanţare

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-_DALI-HG28-din-2008-si-HG-907-din-2016

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect-1

Anexa_6_-Declaratie-pe-propria-raspundere

Anexa_7_-Prescorare-proiect

E-1.2-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate-M4_6B-Devzoltarea-satului-romanesc

FIȘA MĂSURII M4-6B

Fișa-de-verificare-a-criteriilor-de-selecție-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

Formular-C-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-conformitate-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

2. M3/6A  Antreprenoriat rural

Apel de selectie M3-6A Antreprenoriat rural -varianta simplificata

Apel de selectie Masura M3-6A-Antreprenoriat rural -varianta detaliata

Ghidul Solicitantului_M3_6A

FISA MASURII M3 6A

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile-3

Anexa-1-Cerere-de-finantare

Anexa-2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa-2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa-2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-2

Anexa-2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa-2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa-2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa-3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa-3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis

Anexa-3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

Anexa-3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa-3.5.-Declaratie-de-angajament

Anexa-3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa-5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M3_6A

Fisa metodologie criterii de eligibilitate M3 6A

Fisa_de_evaluare_conformitate_Indicatori_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate-M3_6A

Fisa-criterii-selectie-M3-6A

Metodologie criterii de selectie M3 6A

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE POSTAT pe site și la sediul GAL IULIE 2023

 APELURI LANSATE

1. M4/6B  Dezvoltarea satului românesc

Ghidul-Solicitantului-M4-6B-Dezvoltarea-satului-românesc-septembrie -2023

Apel de selectie M4 6B -Dezvoltarea satului romanesc-varianta simplificata

Apel de selectie M4 6B -Dezvoltarea satului romanesc-varianta detaliata

Anexa-1 – Cerere-de-finanţare

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-_DALI-HG28-din-2008-si-HG-907-din-2016

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect-1

Anexa_6_-Declaratie-pe-propria-raspundere

Anexa_7_-Prescorare-proiect

E-1.2-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate-M4_6B-Devzoltarea-satului-romanesc

FIȘA MĂSURII M4-6B

Fișa-de-verificare-a-criteriilor-de-selecție-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

Formular-C-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-conformitate-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

2. M1/3A – Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate

APEL DE SELECTIE -Masura M1_3A – varianta detaliata

APEL DE SELECTIE -Masura M1_3A – varianta simplificata

1 Anexa_3_Fisa_Masurii_M1_3A_ 2023

2 Ghidul_Solicitantului_M1_3A_scheme_calitate_ 2023

3 ANEXA-1-Cerere-de-finantare-M1-3A-2023

4 Anexa-2-Plan-de-actiuni-2023

5 Anexa 4 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

6 Anexa 5 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL

7 Anexa-6-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-AFIR

8 Anexa-7-Declaratie-pe-propria-raspundere-provenienta-grup-tinta

9 E1.2.1L-Fisa-de-evaluare-conformitate-proiect-M1_3A-2023

10 Metodologie-conformitate-M1_3A-2023

11 E1.2.L-Fisa-de-verificare-eligibilitate-M1_3A-2023

12 Metodologie-evaluare-eligibilitate-M1_3A_2023

13 Fisa-criterii-selectie_-M1_3A_2023

14 Metodologie-selectie_2023

……………………………………………………………………………………………………………………………

Apel de selectie M4 6B -Dezvoltarea satului romanesc-varianta simplificata

Apel de selectie M4 6B -Dezvoltarea satului romanesc-varianta detaliata

……………………………………………………………………………………………………………………………..

APEL DE SELECTIE -Masura M1_3A – varianta detaliata

APEL DE SELECTIE -Masura M1_3A – varianta simplificata

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE -Postat pe site și la sediul GAL- Noiembrie 2023