Arhivă

Informare lansare proiect 

       Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior”,  Adresa: Loc. Deda, Str. Principală, Nr.180, Jud. Mureș, Cod 547205 anunță lansarea proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală”, finanțat prin PNDR 2014 – 2020, Măsura 19 – LEADER,  Sub-măsura 19.1 – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” conform deciziei de finanțare nr. D19100000011572800002/31.12.2015.

        GAL Defileul Mureșului Superior este un parteneriat privat-public activ, constituit din reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat precum și reprezentanți ai societății civile. Asociația a fost înființată în anul 2014 și vizează un teritoriu format din zece comune din Defileul Mureșului Superior: Comuna Aluniș, Comuna Brîncovenești, Comuna Deda, Comuna Ideciu de Jos, Comuna Lunca Bradului, Comuna Răstolița, Comuna Rușii-Munți, Comuna Stînceni, Comuna Suseni, Comuna Vătava, pe un teritoriu 1.192,19 km2. Proiectul se va desfășura în perioada: 31.12.2015 – 31.03.2016 și va cuprinde o serie de acțiuni de animare a teritoriului precum și activități în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL. Pentru animarea teritoriului vor avea loc patru întâlniri ale grupurilor de lucru, trei întâlniri cu partenerii GAL, zece dezbateri publice (câte o dezbatere în fiecare din cele 10 comune din teritoriul acoperit de GAL: Com, Aluniș, Com. Brîncovenești, Com. Deda, Com. Ideciu de Jos, Com. Lunca Bradului, Com. Răstolița, Com. Rușii-Munți, Com. Stînceni, Com. Suseni, Com. Vătava) două grupuri de lucru tematice și se vor distribui 1100 de chestionare.

Pe această cale invităm toți factorii interesați din teritoriul GAL să contribuie la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin implicare în activitățile ce se vor desfășura.

     Pentru mai multe informații privind desfășurarea activităților consultați website-ul asociației: http://www.gal-dms.ro/ sau pagina de facebook.

Anunț apel proiecte sesiunea nr. 3-2018

Calendar-lansare-Apel-de-proiecte-V-6-1

Calendar estimativ lansare Apel de Selectie

  1. M7/6C Sprijin pentru infrastructura de bandă largă în mediul rural
  2. Apel de proiecte închis !!!

APEL DE SELECȚIE Măsura M7-6C, V. simplificata, ses. 3

APEL DE SELECȚIE Măsura M7-6C, V. detaliata, ses. 3

Ghidul Solicitantului M7-6C Sprijin pentru infrastructura de bană largă în mediul rural – V. FINAL

Anexa 1_Cerere-de-finanţare M7_6C

Anexa 2. Studiul de Fezabilitate HG907

Anexa 2.1._STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa 3. Memoriu_Justificativ

Anexa 3.1. MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B1

Anexa 3.1. MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C1

Anexa 4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa 4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa 4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa 4.4_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa 4.5_-_Angajament privind utilizarea cofinantarii

Anexa 4.6 _-_Declaratie privind sustenabiliatea investitiei

Anexa 4.7._Declaratie pe propria raspundere asumarea obligatiei de a comunica cu ANCOM

Anexa 5. Protocol de colaborare privind avizarea doc tehnice

Anexa 6 _Lista zonelor albe_ actualizata 31-01-2017

Anexa 6_Adresa_ANCOM_Lista localitatilor nedeservite

Anexa 7 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare

Anexa 8 Fisa măsurii M7_6C

Anexa 9. Prescorare proiect

1. Fisa-de-verificare-a-conformitatii2

1. Metodologie conformitate

2.Fisa de verificare a eligibilitatii

2. Metodologia elgibilitate

3. Fisa de verificare a criteriilor de selectie

3. Metodologie selectie

3. M2/2A Sprijinul exploatațiilor agricole

Apel de proiecte închis !!!

APEL DE SELECȚIE Măsura M2-2A V. simplificata, ses. 3

APEL DE SELECȚIE Măsura M2-2A, V. detaliata, ses. 3

Erată la Cererea de finanțare – M2-2A Sprijinul exploatațiilor

Anexa_1_Cerere-de-finantare M2_2A Sprijinul exploatatiilor agricole – modificat 14.05.2018

Ghidul solicitantului M2_2A Sprijinul exploatatiilor agricole

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa 3.1 UAT CU ZCSem

Anexa 3.2 UAT CU ZCSem

Anexa 3.3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3.4 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3.5 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa 3.6 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa 5.1 Metodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

Anexa 5.2 Potential productie vegetala

Anexa 5.3 Potential productie zootehnica

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

anexa 8.1 Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa 8.2 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_10_ Fisa masurii M2_2A-SPRIJINUL-EXPLOATAȚIILOR-AGRICOLE-

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M2_2A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_13_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

E_1_2_Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_M2_2A

Fisa_de_evaluare_conformitate M2_2A

4. M4/6B – Dezvoltarea satului românesc

Apel de proiecte închis !!!

APEL DE SELECŢIE Măsura M4-6B, V. simplificata, ses. 3

APEL DE SELECŢIE Măsura M4-6B, V. detaliata, ses. 3

Ghidul Solicitantului_M4_6B Dezvoltarea satului românesc- V. Finală sept 2017

Anexa-1_Cerere-de-finanţare

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate _DALI HG28 din 2008 si HG 907 din 2016

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Fișa măsurii M4_6B_ Dezvoltarea satului romanesc-final

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_6_ Declaratie pe propria raspundere

Anexa_7_ Prescorare proiect

E 1.2 Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M4/6B 

 Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului -Masura M4/6B 

 Formular C – Fisa de verificare a criteriilor de conformitate a proiectului – Masura M4/6B –

8. M3/6A Antreprenoriat rural 

Apel de proiecte închis !!!

APEL DE SELECȚIE Măsura M3-6A, V. simplificata, ses. 3

APEL DE SELECȚIE Măsura M3-6A, V. detaliata, ses. 3

Fișa măsurii M3_6A_Anteprenoriat rural-final

Ghidul Solicitantului M3_6A Antreprenoriat rural-final

Anexa 1_Cerere de finantare Anteprenoriat rural -final

Anexa_ 3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B – Copy

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_3.5. Declaratie de angajament

Anexa_3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A

Fisa _criterii_selectie_M3_6A

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate M3_6A

Anunț angajare RESPONSABIL CU ANIMAREA TERITORIULUI -ANIMATOR

Anunț apel proiecte – sesiunea nr. 4-2018

Erată la Cererea de finanțare – M2-2A Sprijinul exploatațiilor

Apel simplificat M6,6B

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M6_6B Versiune actualizată 15.11.2017!!!

Anunt prelungire apel proiecte M5 6B 21 09 2018 !!!

 Anunț prelungire (3) apel de selecție M5-6B 5 10 2018

Anunț-apel-proiecte- sesiunea 4

Anunt angajare manager-GAL

Anunt angajare_Responsabil Verificare, Evaluare și Selectie

Calendarul estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL 30 08 2018