Arhivă

Informare lansare proiect 

       Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior”,  Adresa: Loc. Deda, Str. Principală, Nr.180, Jud. Mureș, Cod 547205 anunță lansarea proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală”, finanțat prin PNDR 2014 – 2020, Măsura 19 – LEADER,  Sub-măsura 19.1 – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” conform deciziei de finanțare nr. D19100000011572800002/31.12.2015.

        GAL Defileul Mureșului Superior este un parteneriat privat-public activ, constituit din reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat precum și reprezentanți ai societății civile. Asociația a fost înființată în anul 2014 și vizează un teritoriu format din zece comune din Defileul Mureșului Superior: Comuna Aluniș, Comuna Brîncovenești, Comuna Deda, Comuna Ideciu de Jos, Comuna Lunca Bradului, Comuna Răstolița, Comuna Rușii-Munți, Comuna Stînceni, Comuna Suseni, Comuna Vătava, pe un teritoriu 1.192,19 km2. Proiectul se va desfășura în perioada: 31.12.2015 – 31.03.2016 și va cuprinde o serie de acțiuni de animare a teritoriului precum și activități în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL. Pentru animarea teritoriului vor avea loc patru întâlniri ale grupurilor de lucru, trei întâlniri cu partenerii GAL, zece dezbateri publice (câte o dezbatere în fiecare din cele 10 comune din teritoriul acoperit de GAL: Com, Aluniș, Com. Brîncovenești, Com. Deda, Com. Ideciu de Jos, Com. Lunca Bradului, Com. Răstolița, Com. Rușii-Munți, Com. Stînceni, Com. Suseni, Com. Vătava) două grupuri de lucru tematice și se vor distribui 1100 de chestionare.

Pe această cale invităm toți factorii interesați din teritoriul GAL să contribuie la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin implicare în activitățile ce se vor desfășura.

     Pentru mai multe informații privind desfășurarea activităților consultați website-ul asociației: http://www.gal-dms.ro/ sau pagina de facebook.