Strategia de Dezvoltare Locală

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureșului Superior

Nota aprobare SDL nr. 201528 din 04.08.2022

Strategie de dezvoltare modificată la 04 08 2022

Planul de finanțare SDL GAL Defileul Mureșului Superior – modificat septembrie 2021

Strategie de dezvoltare modificare complexa _10 09 2021

Nota aprobare modificare SDL cu nr. 221694 din 09.09.2021

SDL GAL Defileul Muresului Superior-modificata dupa bonusare

SDL GAL Def Muresului Superior versiunea 2

SDL GAL Def Muresului Superior-modificata -2019

Nota aprobare modificare SDL nr 257090-18 03 2019

ROF-COMITET-DE-SELECTIE-si-COMISIE-CONTESTATII-modificatDMS-2017

Anexe-SDL-GAL-Defileul Mureșului Superior

Planul de finantare al SDL – GAL Defileul Mureșului Superior -2016

Planul-de-finantare-al-SDL-GAL-Defileul-Mureșului-Superior-Modificat -2019

Anexa 1

ANEXA-1 MODIFICATA 2019

Măsuri de finanțare prin S.D.L. GAL DMS:

Fisa Masurii M1_3A

Fisa Masurii M2_2A

Fisa Masurii M3_6A

Fisa Masurii M4_6B

Fisa Masurii M5_6B

Fisa Masurii M6_6B

Fisa Masurii M7-6C

Fisa Masurii M8_1A

GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE FINANȚATE PRIN SUB-MĂSURA 19.4 LEADER

CALENDAR ACTIVITĂȚI

Anexa V – Contract de finanțare nr.3