Strategia de Dezvoltare Locală

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureșului Superior

SDL-GAL-Def-Muresului-Superior-versiunea 2

SDL GAL Def Muresului Superior modificata

SDL GAL Def Muresului Superior-modificata cu track

Nota aprobare modificare SDL – Defileul Muresului Superior

Procedură privind evaluarea și selecția proiectelor depuse la GAL DMS 2016-2023–

ROF COMITET DE SELECTIE ȘI COMISIE CONTESTATII – GAL DMS

Anexe-SDL-GAL-Defileul Mureșului Superior

Planul de finantare al SDL – GAL Defileul Mureșului Superior

Anexa 1

Măsuri de finanțare prin S.D.L. GAL DMS:

M8_3A_ Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

M7_6C_Sprijin pt infrastructura banda larga in mediul rural nov. 2017

M6_6B-Ocrotirea-mostenirii-rurale-si-dezvoltarea-turismului-final-2

M5-6B Infrastructura sociala

M4_6B_ Dezvoltarea satului romanesc-final

M3_6A_Anteprenoriat rural-final

M2_2A SPRIJINUL EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE

M1_3A Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate-final

 

GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE FINANȚATE PRIN SUB-MĂSURA 19.4 LEADER

CALENDAR ACTIVITATI – FINAL