Strategia de Dezvoltare Locală

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureșului Superior

Calendarul actiunilor de animare_informare pentru elaborarea SDL 2023_2027

Nota nr. 203766 din 15.05.2023 – Modificare SDL Defileul Muresului Superior

Strategie de dezvoltare-modificare-04.05.2023

F6-Nota privind propunerea de modificare a SDL

Strategia de dezvoltare a GAL DEFILEUL MURESULUI SUPERIOR modificata la sectiunea ”Introducere” la data de 23 11 2022

Nota aprobare SDL nr. 201528 din 04.08.2022

Strategie de dezvoltare modificată la 04 08 2022

Planul de finanțare SDL GAL Defileul Mureșului Superior – modificat septembrie 2021

Strategie de dezvoltare modificare complexa _10 09 2021

Nota aprobare modificare SDL cu nr. 221694 din 09.09.2021

SDL GAL Defileul Muresului Superior-modificata dupa bonusare

SDL GAL Def Muresului Superior versiunea 2

SDL GAL Def Muresului Superior-modificata -2019

Nota aprobare modificare SDL nr 257090-18 03 2019

ROF-COMITET-DE-SELECTIE-si-COMISIE-CONTESTATII-modificatDMS-2017

Anexe-SDL-GAL-Defileul Mureșului Superior

Planul de finantare al SDL – GAL Defileul Mureșului Superior -2016

Planul-de-finantare-al-SDL-GAL-Defileul-Mureșului-Superior-Modificat -2019

Anexa 1

ANEXA-1 MODIFICATA 2019

Măsuri de finanțare prin S.D.L. GAL DMS:

Fisa Masurii M1_3A

Fisa Masurii M2_2A

Fisa Masurii M3_6A

FIȘA MĂSURII M4-6B

Fisa Masurii M5_6B

Fisa Masurii M6_6B

Fisa Masurii M7-6C

Fisa Masurii M8_1A

GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE FINANȚATE PRIN SUB-MĂSURA 19.4 LEADER

CALENDAR ACTIVITĂȚI

Aprobare modificare Anexa V Graficul calendaristic de implementarea C F pentru proiecte finanțate prin Submăsura 19.4

Anexa V Graficul calendaristic de implementarea C F pentru proiecte finanțate prin Submăsura 19.4