Strategia de Dezvoltare Locală

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureșului Superior

SDL GAL Def Muresului Superior versiunea 2

SDL GAL Def Muresului Superior-modificata -2019

Nota aprobare modificare SDL nr 257090-18 03 2019

ROF-COMITET-DE-SELECTIE-si-COMISIE-CONTESTATII-modificatDMS-2017

Anexe-SDL-GAL-Defileul Mureșului Superior

Planul de finantare al SDL – GAL Defileul Mureșului Superior

Planul-de-finantare-al-SDL-GAL-Defileul-Mureșului-Superior-Modificat

Anexa 1

ANEXA-1 MODIFICATA 2019

Măsuri de finanțare prin S.D.L. GAL DMS:

Fisa masurii M1_3A

Fisa măsuri M2_2A

Fisa Masurii M3_6A

FIȘA MĂSURII M4_6B

FIȘA MĂSURII M5-6B

FIȘA MĂSURII M6-6B

FIȘA MĂSURII M7 6C

Fisa Masurii M8_1A

GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE FINANȚATE PRIN SUB-MĂSURA 19.4 LEADER

CALENDAR ACTIVITĂȚI

Anexa 5 Grafic calendaristic de implementare al contractului de finanțare nr. 2