,,În totă sara era sezătore, numa’ sâmbăta și duminica șî-n zîlele de sărbătoare nu făceam” ne povesteau bunicii.

Ieri 14.05.2024 a avut loc in Sat Țopa, Comuna Albesti, jud. Mureș, cea de-a 2-a Activitate – Documentarea traditiilor si obiceiurilor locale – unde a fost organizata o sezatoare (activitate comuna) in cadrul proiectului ,,Cooperare pentru promovarea patrimoniului cultural din teritoriile GAL Dealurile Târnavelor și GAL Defileul Mureșului Superior” – Proiect care se derulează în perioada octombrie 2023 – februarie 2025, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.
Urmatoarea activitate comuna va avea loc in luna Iulie 2024, in Comuna Deda, data fiind stabilita in urmatoarea perioada si publicata atat pe site-ul nostru cat si aici pe pagina noasta de facebook.
topa imagina