Foto – Video ETNOGRAFICA

gal dms

GAL Defileul Mureșului Superios lansează FOTO – VIDEO ETNOGRAFICA – o campanie de culegere, scanare si arhivare digitală de fotografii vechi si filmări reprezentative pentru istoria, traditiile si obiceiurile din comunele membre GAL: Suseni, Brîncovenești, Ideciu de Jos, Aluniș, Rușii Munți, Vătava, Deda, Lunca Bradului, Răstolița și Stânceni.

Fotografiile vor fi însoțite de Fișe descriptive care să permită datarea (cel puțin aproximativă) a imaginilor și să redea povestea fiecărei imagini. Cele mai reprezentative fotografii vor fi incluse în expoziția organizată cu ocazia ,,Sărbătorii tradițiilor și obiceiurilor locale” (Saschiz, 16 august 2024 și DEDA în toamna anului 2024) și într-un album foto etnografic.

Campania Foto – Video Etnografica se desfășoară în perioada 10 iunie – 30 noiembrie 2024.

Pentru detalii privind participarea vă rugăm să consultați:

  1. Prezentare – Foto Video Etnografica GAL DMS 

2. Fisa-document-2024

Activitatea face parte din proiectul ,,Cooperare pentr promovarea patrimoniului cultural din teritoriile GAL Defileul Mureșului Superior și GAL Dealurile Târnavelor” implementat prin PNDR 2014-2020, Submăsura 19.3, com. b)