Seminarul privind lansarea proiectului “Promovarea patrimoniului cultural din teritoriile GAL Dealurile Tarnavelor si GAL Defileu Muresului Superior”

facebook-post-traditii

GAL Defileul Muresului Superior vă invită în data de 23 aprilie 2024, ora 12:00 la lansarea proiectului ,,Cooperare pentru promovarea patrimoniului cultural din teritoriile GAL Dealurile Târnavelor și GAL Defileul Mureșului Superior. Evenimentul va avea loc în localitatea Deda, nr. 180.

Proiectul ,,Cooperare pentru promovarea patrimoniului cultural din teritoriile GAL Dealurile Târnavelor și GAL Defileul Mureșului Superior este implementat in parteneriat de Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tarnavelor și Asociația Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior în perioada octombrie 2023 – februarie 2025, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

Proiectul urmărește:

  • revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor locale din teritoriile GAL partenere prin acțiuni comune și instrumente specifice de colectare a datelor (studii, șezători)
  • asigurarea accesului la cultură a comunităților locale prin organizarea a două evenimente comune de prezentare a tradițiilor și obiceiurilor
  • promovarea elementelor de patrimoniu local, a specificului multicultural și diversității etnice din GAL-urile partenere prin realizarea și diseminarea de materiale audio, video, foto reprezentative

Grupul țintă din teritoriul GAL Defileul Muresului Superior va fi format din 20 persoane care locuiesc în comunele membre GAL DMS –  păstrători și/sau promotori ai tradițiilor, obiceiurilor locale. Aceștia vor participa gratuit, în cursul anului 2024, la șezători, workshop-uri și sărbători locale dedicate promovării patrimoniului cultural imaterial. Înscrierea participanților se face la seminarul de lansare a proiectului, din data de 23 aprilie 2024.

Informaţii suplimentare privind proiectul ,,Cooperare pentru promovarea patrimoniului cultural din teritoriile GAL Dealurile Târnavelor și GAL Defileul Mureșului Superior se pot obţine la:

GAL  Dealurile Târnavelor

Email: dealuriletarnavelor@yahoo.com

http://www.tarnava-mare.ro/

GAL Defileul Mureșului Superior

Email: defmursup@yahoo.com

http://www.gal-dms.ro/

7