Despre noi          Grupul de Acţiune Locală “Defileul Mureșului Superior” reprezintă un parteneriat public-privat (grup format în accepțiunea LEADER) format din 41 de membri, respectiv: 10 UAT-uri (comune), 13 Societăţi cu răspundere limitată, 1 Persoană fizică autorizată, 4 Înterprinderi individuale, 13 Asociaţii nonguvernamentale.

            GAL Defileul Mureșului Superior deserveşte un teritoriu rural cu o populaţie de 25.372 locuitori (conform recensământului populației din 2011), pe un teritoriu de 1192,19 Km2, densitatea populației în teritoriu fiind de 38,9 locuitori / Km2

          Grupul de Acţiune Locală “Defileul Mureșului Superior” are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea nevoilor locale şi promovarea cooperării în vederea soluţionării acestora într-un mod cât mai eficient. GAL “Defileul Mureșului Superior” doreşte să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea microregiunii, crearea unor noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea vieţii rurale prin aprobarea şi implementarea unor proiecte în această zonă, creșterea atractivității zonei Defileul Mureșului Superior și diminuarea migrației tinerilor, reducerea dezechilibrelor economico-sociale și a disparităților dintre mediul urban și mediul rural. Se poate spune că Grupul de Acţiune Locală Defileul Mureșului Superior reprezintă o şansă pentru dezvoltarea durabilă a acestei microregiuni, o şansă reală şi accesibilă tuturor cetăţenilor din această comunitate.

          GAL are sarcina de a implementa o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL), de a lua decizii privind alocarea resurselor financiare și de a le administra. GAL va stimula în mod eficient dezvoltarea durabilă, pentru că el: adună şi combină resursele umane şi financiare disponibile din sectorul public, din sectorul privat, din sectorul civic şi voluntar; asociază actorii locali în jurul proiectelor colective şi al acţiunilor multisectoriale, pentru a realiza sinergii, coproprietăţi şi masă critică necesară pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice a zonei; consolidează dialogul şi cooperarea între diferiţi actori locali, care, deseori, au puţină experienţă de colaborare, prin atenuarea potenţialelor conflicte şi prin facilitarea unor soluţii negociate prin consultaţii şi discuţii; facilitează, prin interacţiunea diferiţilor parteneri, procesele de adaptare şi de schimbare din sectoarele cu potenţial economic din zonă.