Apeluri de proiecte !

Calendar estimativ lansare apeluri de selecție 2019

Calendarul-estimativ-al-lansării-măsurilor-prevăzute-în-SDL

1. M1/3A Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate – IN CONSULTARE

 Anexa 1 Cerere de finantare

 Anexa 1.1. Buget indicativ

Anexa 1.2. Declaratie pe propria raspundere

Anexa 1.3. Grafic calendaristic de implementare

Anexa 2 Plan de Afaceri M1_3A

Fisa masurii M1_3A

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 Ghid-produs-montan-update-03.11.2017

Anexa 7 Produs montan Tabel RMPT update28.02

Anexa 7 Tabel RMPT update 30.12.2017

b. E1.2.1L Fisa de evaluare conformitate proiect M1_3A

b. Metodologie evaluare conformitate M1_3A

c. E 1.2.L Fisa de evaluare a eligibilității proiectului M1_3A

c. Metodologie evaluare eligibilitate M1_3A

d. Fisa criterii selectie_ M5_6B d. Metodologie selectie

Ghidul Solicitantului_M1_3A_scheme de calitate_CC – 12.09.2018

2. M2/2A  Sprijinul exploatațiilor agricole- ÎN CONSULTARE

Anexa_1_Cerere de finantareM2_2A exploatatii agricole

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative

Anexa3 UAT CU ZCSem

Anexa3 UAT CU ZCSem

Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri specifice

Anexa3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3 Lista UAT din zonele montane

Anexa3 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa3 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa 5 Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă”

Anexa5MetodologieStudiuPotential_agricol_modif_cu_clarif_pt_gaini_ouatoare

Anexa 5 Potential productie zootehnica

Anexa 5 Potential productie vegetala

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

ANEXA 8 Codul de bune practici agricole

Anexa8 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M2_2A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_13_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_15_-_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_pentru_beneficiari_sau_solicitanti

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

E_1_2_Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_M2_2A_modificat noiembrie 2018

Fisa_de_evaluare_conformitate M2_2A

Ghidul solicitantului M2_2A exploatatii agricole_modif noiembrie 2018

Fisa măsuri M2_2A

Ghidul solicitantului M2_2A exploatatii agricole_modif noiembrie 2018

3. M3/6A Antreprenoriat ruralÎN CONSULTARE

Anexa-1_Cerere-de-finantare-Anteprenoriat-rural-final (1) 24.05.2018

Anexa 2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari-2

Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-2

Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-Copy-1

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C-2

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28-2

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907-2

Anexa 3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-1

Anexa 3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis-2

Anexa 3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_-2

Anexa 3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02-1

Anexa 3.5.-Declaratie-de-angajament-1

Anexa 3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private-1

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa 5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A-1

Fisa Masurii M3_6A

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate_Indicatori_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate-M3_6A (06.06.2018)

Ghidul Solicitantului_M3_6A REV 2 final

4. M4/6B Dezvoltarea satului românesc – ÎN CONSULTARE

Anexa-1_Cerere-de-finanţare

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-_DALI-HG28-din-2008-si-HG-907-din-2016

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

E-1.2-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate-M4_6B-Devzoltarea-satului-romanesc

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect-1

Anexa_6_-Declaratie-pe-propria-raspundere

Anexa_7_-Prescorare-proiect

Fișa-de-verificare-a-criteriilor-de-selecție-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

Formular-C-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-conformitate-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

Fisa masurii M4_6B

Ghidul Solicitantului_M4_6B dezvoltarea satului

5. M8/1A Sprijin pentru înfințarea și dezvoltarea de structuri asociative   – ÎN CONSULTARE

Anexa-4-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_-_AFIR

Anexa-5-Declarație-pe-proprie-răspundere-pentru-CV

Anexa-6-Declaratie-pe-proprie-raspundere-infiintare-structura-asociativa

Anexa-7-Declarație-pe-proprie-raspundere (1)

Anexa-8-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR

Cerere-de-finantare-M8-1A-Sprijin pentru Infiintarea-si-dezvoltarea-de-structuri-asociative

Fisa Masurii M8_1A

Fisa-evaluare-conformitate-M8 -1A

Fisa-evaluare-criterii-de-selectie-M8-1A

Fisa-evaluare-eligibilitate-M8-1A

Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE M8_1A

 

Potenţialilor beneficiari  le recomandăm să citească cu atenție Apelul de selecție aferent Măsurii în cadrul căreia vor să acceseze finanțare nerambursabilă și să respecte toate cerințele de conformitate și de eligibilitate ale proiectelor.

IMPORTANT! Solicitanţii trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa Măsurii din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura respectivă, la care se adaugă criteriile generale de eligibilitate aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții similare,  prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2 ( Submăsura din PNDR 2014-2020 prin care se finanțează Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor) disponibil pe www.afir.info.

Înainte de a depune dosarul Cererii de finanțare, vă rugăm să verificați dacă documentele sau anexele la proiectul dumneavoastră, sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul GAL DMS – www.gal-dms.ro  

De asemenea, în cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail defmursup@yahoo.com

Informații privind accesarea și derularea Măsurilor lansate  sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS și în Apelul de Selecție (varianta detaliată). Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din loc. Deda, nr. 180, jud. Mureș de luni până vineri între orele 8:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: defmursup@yahoo.com

Tel/fax: 0265-556.238