Apeluri de proiecte

 CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE POSTAT pe site și la sediul GAL IULIE 2023

 APELURI ÎN CONSULTARE

1. M4/6B  Dezvoltarea satului românesc

Ghidul-Solicitantului-M4-6B-Dezvoltarea-satului-românesc-septembrie -2023

Apel de selectie M4 6B -Dezvoltarea satului romanesc-varianta simplificata

Apel de selectie M4 6B -Dezvoltarea satului romanesc-varianta detaliata

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-_DALI-HG28-din-2008-si-HG-907-din-2016

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect-1

Anexa_6_-Declaratie-pe-propria-raspundere

Anexa_7_-Prescorare-proiect

E-1.2-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate-M4_6B-Devzoltarea-satului-romanesc

FIȘA MĂSURII M4-6B

Fișa-de-verificare-a-criteriilor-de-selecție-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

Formular-C-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-conformitate-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

2. M1/3A – Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate

APEL DE SELECTIE -Masura M1_3A – varianta detaliata

APEL DE SELECTIE -Masura M1_3A – varianta simplificata

1 Anexa_3_Fisa_Masurii_M1_3A_ 2023

2 Ghidul_Solicitantului_M1_3A_scheme_calitate_ 2023

3 ANEXA-1-Cerere-de-finantare-M1-3A-2023

4 Anexa-2-Plan-de-actiuni-2023

5 Anexa 4 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

6 Anexa 5 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL

7 Anexa-6-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-AFIR

8 Anexa-7-Declaratie-pe-propria-raspundere-provenienta-grup-tinta

9 E1.2.1L-Fisa-de-evaluare-conformitate-proiect-M1_3A-2023

10 Metodologie-conformitate-M1_3A-2023

11 E1.2.L-Fisa-de-verificare-eligibilitate-M1_3A-2023

12 Metodologie-evaluare-eligibilitate-M1_3A_2023

13 Fisa-criterii-selectie_-M1_3A_2023

14 Metodologie-selectie_2023

Potenţialilor beneficiari  le recomandăm să citească cu atenție Apelul de selecție aferent Măsurii în cadrul căreia vor să acceseze finanțare nerambursabilă și să respecte toate cerințele de conformitate și de eligibilitate ale proiectelor.

IMPORTANT! Solicitanţii trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa Măsurii din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura respectivă, la care se adaugă criteriile generale de eligibilitate aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții similare,  prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2 ( Submăsura din PNDR 2014-2020 prin care se finanțează Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor) disponibil pe www.afir.info.

Înainte de a depune dosarul Cererii de finanțare, vă rugăm să verificați dacă documentele sau anexele la proiectul dumneavoastră, sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul GAL DMS – www.gal-dms.ro  

De asemenea, în cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail defmursup@yahoo.com

Informații privind accesarea și derularea Măsurilor lansate  sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS și în Apelul de Selecție (varianta detaliată). Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din loc. Deda, nr. 180, jud. Mureș de luni până vineri între orele 8:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: defmursup@yahoo.com

Tel/fax: 0265-556.238