Apeluri de proiecte !

Calendar estimativ lansare apeluri de selecție 2017 – V3

CALENDARUL ESTIMATIV AL LANSĂRII APELURILOR DE SELECȚIE – V3

 

  1. M7/6C Sprijin pentru infrastructura de bandă largă în mediul rural

Fișa măsurii M7_6C_Sprijin pt infrastructura banda larga in mediul rural-final

 

2. M5/6B Infrastructură socială

Fișa măsurii M5_6B_Infrastructura socială-final

 

3. M2/2A Sprijinul exploatațiilor agricole

Fișa măsurii M2_2A SPRIJINUL EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE

 

4. M4_6B – Dezvoltarea satului românesc – Apel lansat între 25.09.2017-27.11.2017***

Apel de selecție -varianta simplificata – M4_6B-Dezvoltarea satului românesc

Apel de selectie – varianta detaliata M4_6B-Dezvoltarea satului românesc

Ghidul Solicitantului M4_6B Dezvoltarea satului românesc

Anexa 1_Cerere-de-finanţare— 06 Septembrie 2017_rev2

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate _DALI HG28 din 2008 si HG 907 din 2016

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Fișa măsurii M4_6B_ Dezvoltarea satului romanesc-final

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_6_ Declaratie pe propria raspundere

Anexa_7_ Prescorare proiect

Fisa_de_evaluare_conformitate M4_6B

Fisa_de_evaluare_eligibilitate_ M4_6B

Fisa_de_evaluare_selectie_ M4_6B

 

 

 

5. M1/3A Sprijin pentru participarea pentru prima dată la scheme de calitate

Fișa măsurii M1_3A Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate-final

 

6. M6/6B Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului – Apel lansat între 25.09.2017-27.11.2017***

Apel de selecție simplificat M6_6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului

Apel de selecție detaliat M6_6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului

Fișa măsurii M6_6B Ocrotirea mostenirii rurale si dezvoltarea turismului-final

Ghidul Solicitantului M6_6B Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului- Final

Anexa_1_Cerere de finantare M6_6B

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_IMM

Anexa_3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_3.4. Declaratie de angajament

Anexa_3.5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile – FINAL

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fisa _criterii_selectie_M6_6B _componenta A

Fisa _criterii_selectie_M6_6B_componenta B

Fisa_criterii de_eligibilitate_M6_6B_componenta A

Fisa_criterii de_eligibilitate_M6_6B_componenta B

Fisa_de_evaluare_conformitate M6_6B

 

7. M8/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Fișa măsurii M8_3A_ Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative – final

 

8. M3/6A Antreprenoriat rural – Apel lansat între 25.09.2017-27.11.2017***

Apel de proiecte – varianta simplificata M3_6A – Antreprenoriat rural

Apel de proiecte – varianta detaliata M3_6A – Antreprenoriat rural

Fișa măsurii M3_6A_Anteprenoriat rural-final

Ghidul Solicitantului M3_6A Antreprenoriat rural-final

Anexa 1_Cerere de finantare Anteprenoriat rural -final

Anexa_ 3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B – Copy

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907 Anexa_3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis) Anexa_3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_ Anexa_3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_3.5. Declaratie de angajament Anexa_3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A

Fisa _criterii_selectie_M3_6A

Fisa_criterii de_eligibilitate_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate M3_6A

 

Potenţialilor beneficiari  le recomandăm să citească cu atenție Apelul de selecție aferent Măsurii în cadrul căreia vor să acceseze finanțare nerambursabilă și să respecte toate cerințele de conformitate și de eligibilitate ale proiectelor.

IMPORTANT! Solicitanţii trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa Măsurii din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura respectivă, la care se adaugă criteriile generale de eligibilitate aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții similare,  prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2 ( Submăsura din PNDR 2014-2020 prin care se finanțează Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor) disponibil pe www.afir.info.

Înainte de a depune dosarul Cererii de finanțare, vă rugăm să verificați dacă documentele sau anexele la proiectul dumneavoastră, sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul GAL DMS – www.gal-dms.ro  

De asemenea, în cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail defmursup@yahoo.com

Informații privind accesarea și derularea Măsurilor lansate  sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS și în Apelul de Selecție (varianta detaliată). Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din loc. Deda, nr. 180, jud. Mureș de luni până vineri între orele 8:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: defmursup@yahoo.com

Tel/fax: 0265-556.238