Apeluri de proiecte

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE POSTAT DECEMBRIE 2021

APEL LANSAT

Apel-de-selecție-Măsura-M7-6-C-simplificat-sesiunea-12-2021

Apel-de-selecție-Măsura-M7-6C-detaliat-sesiunea-12-2021

APEL LANSAT

Apel-simplificat-M22A-sesiunea-11-2021

Apel-detaliat-M22A-sesiunea-11-2021

1. M2/2A  Sprijinul exploatațiilor agricole

Ghidul solicitantului M2_2A exploatatii agricole_modificat_sept_2021

Anexa_1_Cerere de finantareM2_2A exploatatii agricole

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative

Anexa3 UAT CU ZCSem

Anexa3 UAT CU ZCSem

Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri specifice

Anexa3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3 Lista UAT din zonele montane

Anexa3 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa3 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa 5 Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă”

Anexa5MetodologieStudiuPotential_agricol_modif_cu_clarif_pt_gaini_ouatoare

Anexa 5 Potential productie zootehnica

Anexa 5 Potential productie vegetala

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

ANEXA 8 Codul de bune practici agricole

Anexa8 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M2_2A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_13_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_15_-_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_pentru_beneficiari_sau_solicitanti

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

E_1_2-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului-M2-2A

Fisa_de_evaluare_conformitate-M2_2A

Fisa-Masurii-M2_2A

2. M7/6C-SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ÎN MEDIU RURAL

APEL LANSAT

Apel-de-selecție-Măsura-M7-6-C-simplificat-sesiunea-12-2021

Apel-de-selecție-Măsura-M7-6C-detaliat-sesiunea-12-2021

0.-Ghidul-Solicitantului-M7_6C broadband_Rev_2021

Anexa-1_Cerere-de-finanţare-M7_6C

Anexa-2.1._STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B2-1

Anexa-2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C2-1 

Anexa2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa-2.-Studiul-de-Fezabilitate-HG907

Anexa-3.1.-MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C1

Anexa-3.-Memoriu_Justificativ

Anexa-4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa-4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa4.3_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa-4.4_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa-4.5_-_Angajament-privind-utilizarea-cofinantarii 

Anexa-4.6-_-_Declaratie-privind-sustenabiliatea-investitiei 

Anexa-4.7._Declaratie-pe-propria-raspundere-asumarea-obligatiei-de-a-comunica-cu-ANCOM 

Anexa-4-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

Anexa-9.-Prescorare-proiect

FISA-MASURII-M7-6C_REVIZUITA-2021

Metodologie_eligibilitate si selectie

Fisa-de-verificare-a-conformitatii

Metodologie-conformitate

Fisa de evaluare_eligibilitate si selectie

Potenţialilor beneficiari  le recomandăm să citească cu atenție Apelul de selecție aferent Măsurii în cadrul căreia vor să acceseze finanțare nerambursabilă și să respecte toate cerințele de conformitate și de eligibilitate ale proiectelor.

IMPORTANT! Solicitanţii trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa Măsurii din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura respectivă, la care se adaugă criteriile generale de eligibilitate aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții similare,  prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2 ( Submăsura din PNDR 2014-2020 prin care se finanțează Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor) disponibil pe www.afir.info.

Înainte de a depune dosarul Cererii de finanțare, vă rugăm să verificați dacă documentele sau anexele la proiectul dumneavoastră, sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul GAL DMS – www.gal-dms.ro  

De asemenea, în cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail defmursup@yahoo.com

Informații privind accesarea și derularea Măsurilor lansate  sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS și în Apelul de Selecție (varianta detaliată). Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din loc. Deda, nr. 180, jud. Mureș de luni până vineri între orele 8:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: defmursup@yahoo.com

Tel/fax: 0265-556.238