Apeluri de proiecte

Calendar apeluri de selecție iulie 2021

S-A PRELUNGIT SESIUNEA A -10-A APELURI DE             PROIECTE PÂNĂ ÎN DATA DE 30.07.2021                

AVIZ PRELUNGIRE 4 APELURI DE SELECTIE

AVIZ PRELUNGIRE 3 APELURI DE SELECTIE

AVIZ PRELUNGIRE 2 APEL DE SELECȚIE

AVIZ PRELUNGIRE 1 APEL DE SELECTIE

1. M1/3A – Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate

Apel simplificat M1,3A sesiunea 10

 Apel detaliat M1,3A sesiunea 10

Ghidul Solicitantului_M1_3A_scheme de calitate

ANEXA 1 Cerere de finantare M1 3A

ANEXA 1.1 Buget indicativ M1 3A

ANEXA 1.2 Declaratie pe proprie raspundere M1 3A

ANEXA1.3 Grafic calendaristic M1 3A

Anexa 2 Plan de Afaceri M1_3A

Fisa masurii M1_3A

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 Ghid-produs-montan-update-03.11.2017

Anexa 7 Produs montan Tabel RMPT update28.02

Anexa 7 Tabel RMPT update 30.12.2017

b. E1.2.1L Fisa de evaluare conformitate proiect M1_3A

b. Metodologie evaluare conformitate M1_3A

c._E 1.2.L Fisa de evaluare a eligibilității proiectului M1_3A

c. Metodologie evaluare eligibilitate M1_3A

d.-Fisa-criterii-selectie_-M1_3A

d. Metodologie selectie 

2. M4/6B Dezvoltarea satului românesc

Apel de selecție -varianta simplificata – M4_6B- sesiunea 10

Apel de selectie – varianta detaliata-M4_6B- sesiunea 10

0.Ghidul Solicitantului_M4_6B dezvoltarea satului românesc-02_2021

Anexa-1_Cerere-de-finanţare

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-_DALI-HG28-din-2008-si-HG-907-din-2016

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect-1

Anexa_6_-Declaratie-pe-propria-raspundere

Anexa_7_-Prescorare-proiect

E-1.2-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate-M4_6B-Devzoltarea-satului-romanesc

FIȘA MĂSURII M4_6B

Fișa-de-verificare-a-criteriilor-de-selecție-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

Formular-C-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-conformitate-a-proiectului-Masura-M4_6B-Dezvoltarea-satului-romanesc

3. M7/6C-SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ÎN MEDIU RURAL

 Apel simplificat M7,6C sesiunea 10

Apel detaliat M7,6C sesiunea 10

0.-Ghidul-Solicitantului_M7_broadband_Rev-2021

Anexa 1_Cerere-de-finanţare M7_6C

Anexa 2. Studiul de Fezabilitate HG907

Anexa 2.1._STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa 3. Memoriu_Justificativ

Anexa 3.1. MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C1

Anexa 4 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa 4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa 4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa 4.4_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa 4.5_-_Angajament privind utilizarea cofinantarii

Anexa 4.6 _-_Declaratie privind sustenabiliatea investitiei

Anexa 4.7._Declaratie pe propria raspundere asumarea obligatiei de a comunica cu ANCOM

Anexa 5. Protocol de colaborare privind avizarea doc tehnice

Anexa 6 _Lista zonelor albe_ actualizata 31-01-2017

Anexa 6_Adresa_ANCOM_Lista localitatilor nedeservite

Anexa 7 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare

Anexa 9. Prescorare proiect

Fisa-de-evaluare-eligibilitate si selectie

Fisa-de-verificare-a-conformitatii2

FIȘA MĂSURII M7 6C reviziuita 2019

Metodologie conformitate

Metodologie eligibilitate si selectie

4. M8/1A Sprijin pentru înfințarea și dezvoltarea de structuri asociative

Apel simplificat M8,1A sesiunea 10

Apel detaliat M8,1A sesiunea 10

0. Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE – M8-1A

ANEXA 1 Cerere de finantare M8 1A

ANEXA 1.1 Buget indicativ M8 1A

ANEXA 1.2 Declaratie pe proprie raspundere M8 1A

ANEXA1.3 Grafic calendaristic M8 1A

Anexa-4-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_-_AFIR

Anexa-5-Declarație-pe-proprie-răspundere-pentru-CV

Anexa-6-Declaratie-pe-proprie-raspundere-infiintare-structura-asociativa

Anexa-7-Declarație-pe-proprie-raspundere (1)
Anexa-8-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR
Fisa masuri M8-1A
Fisa-evaluare-conformitate-M8-1A
Fisa-evaluare-criterii-de-selectie-M8-1A
Fisa-evaluare-eligibilitate-M8-1APotenţialilor beneficiari  le recomandăm să citească cu atenție Apelul de selecție aferent Măsurii în cadrul căreia vor să acceseze finanțare nerambursabilă și să respecte toate cerințele de conformitate și de eligibilitate ale proiectelor.

IMPORTANT! Solicitanţii trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa Măsurii din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura respectivă, la care se adaugă criteriile generale de eligibilitate aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții similare,  prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2 ( Submăsura din PNDR 2014-2020 prin care se finanțează Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor) disponibil pe www.afir.info.

Înainte de a depune dosarul Cererii de finanțare, vă rugăm să verificați dacă documentele sau anexele la proiectul dumneavoastră, sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul GAL DMS – www.gal-dms.ro  

De asemenea, în cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail defmursup@yahoo.com

Informații privind accesarea și derularea Măsurilor lansate  sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS și în Apelul de Selecție (varianta detaliată). Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din loc. Deda, nr. 180, jud. Mureș de luni până vineri între orele 8:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: defmursup@yahoo.com

Tel/fax: 0265-556.238