Apeluri de proiecte !

Calendar estimativ lansare apeluri de selecție 2018

Calendarul estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL

1. M5/6B Infrastructură socială

Apel de selecție prelungit până la data de  21.09.2018 !!!  Postat :30.08.2018

Anunt prelungire M5-6B, pana la 31.10.2018

APEL DE SELECȚIE Măsura M5-6B, V. simplificata, ses. 3-

APEL DE SELECȚIE Măsura M5-6B, V. detaliatata, ses. 3

Ghidul Solicitantului M5-6B Infrastructură socială

Anexa_1_Cerere de finantare M5_6B

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate si DALI

Anexa_3_Memoriu_Justificativ

Anexa 4 Fisa masurii M5 6B

Anexa_5_Contract_de_Finantare

Anexa_6_ Declaratie pe propria raspundere

Anexa_6_Lista_localitati_din_Zona_Montana

Anexa_7_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_10_Atlasul zonelor rurale marginalizate

Angajament_acreditare furnizor de servicii sociale

Clarificari-implementare-operatiuni-infrastructura-sociala-SDL-

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A COFINANTARII

Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Fisa criterii selectie_ M5_6B

Fisa_de_evaluare_conformitate M5_6B

Fisă criterii eligibilitate M5_6B

Metodologie conformitate

Metodologie criterii de eligibilitate

Metodologie selectie

Model_Acord_de_Parteneriat
 

2. M1/3A Sprijin pentru participarea pentru prima dată la scheme de calitate  – Apel lansat între 17.09.2018-19.10.2018,   Postat 30.08.2018

 

Apel detaliat M1 3A

Apel simplificat M1 3A sesiunea 4

Anexa 1 Cerere de finantare

Anexa 1.1. Buget indicativ

Anexa 1.2. Declaratie pe propria raspundere

Anexa 1.3. Grafic calendaristic de implementare

Anexa 2_Plan_de_Afaceri__M1_3A

Anexa 3-Fisa masurii M1 3A

Anexa 4 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

b. C1 Fisa de evaluare conformitate proiect M1 3A

b._Metodologie evaluare conformitate M1_3A

c._E 1.2.L Fisa de evaluare a eligibilității proiectului M1_3A

c._Metodologie evaluare eligibilitate M1_3A

d. Fisa criterii selectie M1 3A

d. Metodologie selectie

Anexa 6_Ghid-produs-montan-update-03.11.2017

Anexa 7_Produs-montan-Tabel-RMPT-update28.02.xlsx

Anexa 7_tabel-RMPT-update-30.12.2017.xlsx

Ghidul Solicitantului M1 3A Scheme de calitate CC 12.09.2018

3. M6/6B Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului – Apel lansat între 17.09.2018-19.10.2018. Postat 30.08.2018

Apel detaliat M6 6B

Apel simplificat M6 6B

ERATĂ LA GHIDUL SOLICITANTULUI AFERENT MĂSURII M6/6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului – Erata M6-6B

Apel de selecție simplificat M6_6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului

Apel de selecție detaliat M6_6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului

Fisa masurii M6_6B-Ocrotirea-mostenirii-rurale-si-dezvoltarea-turismului-final

Atenție! – Cursul valutar utilizat la elaborarea proiectului va fi cel  de la data întocmirii Studiului de Fezabilitate sau Memoriu Justificativ

Ghidul Solicitantului M6 6B Ocrotire mostenire si turism Final 12.09.2018

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M6_6B V02

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M6_6B V02 editabil

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M6_6B V02 informatii privind solicitantul

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_IMM

Anexa_3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_3.4. Declaratie de angajament

Anexa_3.5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile 

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fisa _criterii_selectie_M6_6B _componenta A

Fisa _criterii_selectie_M6_6B_componenta B

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M6_6B_componenta-A

Metodologie criterii de eligibilitate componenta -A

Fișă-criterii-de-eligibilitate-M6-6B-componenta-B

Metodologie criterii de eligibilitate componenta -B

Fisa_de_evaluare_conformitate M6_6B

4. M8/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative- Apel lansat între 17.09.2018-19.10.2018. Postat 30.08.2018

Apel detaliat M8 3A

Apel simplificat M8 3A sesiunea 4

Fișa măsurii M8_3A_ Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

1. Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE M8 3A

Anexa 1_ Cerere de finantare M8_3A.xls

Anexa_2_Model_Plan_afaceri_M8_3A

Anexa_3_M8_3A_Stabilirea_dimensiunii_economice_a_exploatatiei

Anexa_4_M8_3A_Lista_localitati_HNV

Anexa_5_sM8_3A-_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

Anexa_6_sM8_3A_Model_Contract_finantare

Anexa_7_M8_3A_-Sprijin-pentru-înființarea-și-dezvoltarea-de-structuri-asociative-final

Anexa_8_sM8_3A__Lista_actelor_normative_utile

Anexa_9_sM8_3A_Declaratie_incadrare_intrepr_in_IMM

E.1.2.Fisa_de_evaluare_generala_M8_3A

M8_3A_-Sprijin-pentru-înființarea-și-dezvoltarea-de-structuri-asociative

Fisa-de-verificare-a-conformitatii2

Metodologie conformitate

Potenţialilor beneficiari  le recomandăm să citească cu atenție Apelul de selecție aferent Măsurii în cadrul căreia vor să acceseze finanțare nerambursabilă și să respecte toate cerințele de conformitate și de eligibilitate ale proiectelor.

IMPORTANT! Solicitanţii trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa Măsurii din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura respectivă, la care se adaugă criteriile generale de eligibilitate aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții similare,  prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2 ( Submăsura din PNDR 2014-2020 prin care se finanțează Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor) disponibil pe www.afir.info.

Înainte de a depune dosarul Cererii de finanțare, vă rugăm să verificați dacă documentele sau anexele la proiectul dumneavoastră, sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul GAL DMS – www.gal-dms.ro  

De asemenea, în cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail defmursup@yahoo.com

Informații privind accesarea și derularea Măsurilor lansate  sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS și în Apelul de Selecție (varianta detaliată). Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din loc. Deda, nr. 180, jud. Mureș de luni până vineri între orele 8:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: defmursup@yahoo.com

Tel/fax: 0265-556.238