Apeluri de proiecte !

Calendar estimativ lansare apeluri de selecție 2017 – V3

calendar lansare V 6

 

  1. M7/6C Sprijin pentru infrastructura de bandă largă în mediul rural

Apel de selecție închis în data de 16.02.2018 !!!

APEL DE SELECȚIE – V. detaliată – Măsura M7-6C

APEL DE SELECȚIE – V. simplificată – Măsura M7-6C

Ghidul Solicitantului M7-6C Sprijin pentru infrastructura de bană largă în mediul rural – V. FINAL

Anexa 1_Cerere-de-finanţare M7_6C

Anexa 2. Studiul de Fezabilitate HG907

Anexa 2.1._STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C2

Anexa 2.1._STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa 3. Memoriu_Justificativ

Anexa 3.1. MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B1

Anexa 3.1. MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C1

Anexa 4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa 4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa 4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa 4.4_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa 4.5_-_Angajament privind utilizarea cofinantarii

Anexa 4.6 _-_Declaratie privind sustenabiliatea investitiei

Anexa 4.7._Declaratie pe propria raspundere asumarea obligatiei de a comunica cu ANCOM

Anexa 5. Protocol de colaborare privind avizarea doc tehnice

Anexa 6 _Lista zonelor albe_ actualizata 31-01-2017

Anexa 6_Adresa_ANCOM_Lista localitatilor nedeservite

Anexa 7 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare

Anexa 8 Fisa măsurii M7_6C

Anexa 9. Prescorare proiect

1. Fisa-de-verificare-a-conformitatii2

1. Metodologie conformitate

2.Fisa de verificare a eligibilitatii

2. Metodologia elgibilitate

3. Fisa de verificare a criteriilor de selectie

3. Metodologie selectie

 

 

 

 

 

 

 

2. M5/6B Infrastructură socială

Fișa măsurii M5_6B_Infrastructura socială-final

 

3. M2/2A Sprijinul exploatațiilor agricole

Apel de selecție închis în data de 16.02.2018 !!!

APEL DE SELECȚIE – V. detaliată – Măsura M2-2A

APEL DE SELECȚIE V. simplificată – Măsura M2-2A

Ghidul solicitantului M2_2A Sprijinul exploatatiilor agricole, V. final

Anexa_1_Cerere de finantareM2_2A exploatatii agricole

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa 3.1 UAT CU ZCSem

Anexa 3.2 UAT CU ZCSem

Anexa 3.3 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3.4 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 3.5 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa 3.6 2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa 5.1 Metodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

Anexa 5.2 Potential productie vegetala

Anexa 5.3 Potential productie zootehnica

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

anexa 8.1 Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa 8.2 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_10_ Fisa masurii M2_2A-SPRIJINUL-EXPLOATAȚIILOR-AGRICOLE-

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M2_2A

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_13_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

E_1_2_Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_M2_2A

 

 

 

 

 

 

4. M4_6B – Dezvoltarea satului românesc – Apel lansat între 25.09.2017-27.11.2017

Atenție! – Apel de selecție prelungit până la data de 11.12.2017

Apel de selecție închis în data de 11.12.2017 !!!

Apel de selecție -varianta simplificata – M4_6B-Dezvoltarea satului românesc

Apel de selectie – varianta detaliata M4_6B-Dezvoltarea satului românesc

Ghidul Solicitantului M4_6B Dezvoltarea satului românesc

Atenție! – Cursul valutar utilizat la elaborarea proiectului poate fi cel  de la data întocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriu Justificativ sau cel de la data de 01.01.2017

Atenție ! –  Având în vedere modificările apărute în timpul Apelului de selecție nr. 1/2017, menționăm următoarele:

  • Se modifică procedura de evaluare și selecție, fișe de evaluare și metodologiile de verificare în conformitate cu erata în vigoare publicata pe site.
  • Se publică formularul cererii de finanțare, varianta consolidată, ținând cont de erata nr. 2 și de faptul că formularul inițial nu permitea modificarea cursului valutar. Astfel, pentru acele proiecte care necesită corelarea bugetului indicativ cu devizele investiției în ceea ce privește cursul valutar, beneficiarii vor primii informații suplimentare putând rectifica acest aspect prin utilizarea noului formular.

Anexa-1_Cerere-de-finanţare-11-Decembrie-2017 Variantă actualizată !

Anexa 1_Cerere-de-finanţare— 06 Septembrie 2017_rev2

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate _DALI HG28 din 2008 si HG 907 din 2016

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Fișa măsurii M4_6B_ Dezvoltarea satului romanesc-final

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_6_ Declaratie pe propria raspundere

Anexa_7_ Prescorare proiect

Fisa de evaluare conformitate M4_6B

Fisa_de_evaluare_eligibilitate_ M4_6B

Fișă-de-evaluare-eligibilitate-M4-6B-V.-actualizată  – 14.12.2017

Metodologie criterii de eligibilitate – V. actualizată – 14.12.2017

Fisa_de_evaluare_selectie_ M4_6B

Fișă de evaluare selecție M4-6B – V. actualizată – 14.12.2017

 

 

 

 

5. M1/3A Sprijin pentru participarea pentru prima dată la scheme de calitate

Fișa măsurii M1_3A Sprijin pentru participarea pentru prima data la scheme de calitate-final

 

6. M6/6B Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului – Apel lansat între 25.09.2017-27.11.2017

Atenție! – Apel de selecție prelungit până la data de 28.02.2018

Anunț prelungire – Măsura M6-6B !!!

ERATĂ LA GHIDUL SOLICITANTULUI AFERENT MĂSURII M6/6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului – Erata M6-6B

Apel de selecție simplificat M6_6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului

Apel de selecție detaliat M6_6B – Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului

Fișa măsurii M6_6B Ocrotirea mostenirii rurale si dezvoltarea turismului-final

Atenție! – Cursul valutar utilizat la elaborarea proiectului va fi cel  de la data întocmirii Studiului de Fezabilitate sau Memoriu Justificativ

Ghidul Solicitantului M6_6B Ocrotirea moștenirii rurale și dezvoltarea turismului- Final

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M6_6B Versiune actualizată 15.11.2017!!!

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_IMM

Anexa_3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_3.4. Declaratie de angajament

Anexa_3.5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile 

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fisa _criterii_selectie_M6_6B _componenta A

Fisa _criterii_selectie_M6_6B_componenta B

Fisa_criterii de_eligibilitate_M6_6B_componenta A

Fișă criterii de eligibilitate M6_6B componenta-A – V. actualizată 14.12.2017

Metodologie criterii de eligibilitate componenta -A – V. actualizată 14.12.2017

Fisa_criterii de_eligibilitate_M6_6B_componenta B

Fișă criterii de eligibilitate M6-6B componenta-B  V. actualizată 14.12.2017

Metodologie criterii de eligibilitate componenta -B  V. actualizată 14.12.2017

Fisa_de_evaluare_conformitate M6_6B

 

 

7. M8/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Fișa măsurii M8_3A_ Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE – M8/3A – Variantă consultativă !!!

 

 

8. M3/6A Antreprenoriat rural – Apel lansat între 25.09.2017-27.11.2017

Atenție! – Apel de selecție prelungit până la data de 01.02.2018

Apel de selecție închis în data de 01.02.2018 !!!

Apel de proiecte – varianta simplificata M3_6A – Antreprenoriat rural

Apel de proiecte – varianta detaliata M3_6A – Antreprenoriat rural

Fișa măsurii M3_6A_Anteprenoriat rural-final

Atenție! – Cursul valutar utilizat la elaborarea proiectului va fi cel  de la data întocmirii Studiului de Fezabilitate sau Memoriu Justificativ

Ghidul Solicitantului M3_6A Antreprenoriat rural-final

Anexa 1_Cerere de finantare Anteprenoriat rural -final

Anexa_ 3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B – Copy

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_3.5. Declaratie de angajament

Anexa_3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A

Fisa _criterii_selectie_M3_6A

Fisa_criterii de_eligibilitate_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate M3_6A

 

Potenţialilor beneficiari  le recomandăm să citească cu atenție Apelul de selecție aferent Măsurii în cadrul căreia vor să acceseze finanțare nerambursabilă și să respecte toate cerințele de conformitate și de eligibilitate ale proiectelor.

IMPORTANT! Solicitanţii trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa Măsurii din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura respectivă, la care se adaugă criteriile generale de eligibilitate aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții similare,  prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2 ( Submăsura din PNDR 2014-2020 prin care se finanțează Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor) disponibil pe www.afir.info.

Înainte de a depune dosarul Cererii de finanțare, vă rugăm să verificați dacă documentele sau anexele la proiectul dumneavoastră, sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul GAL DMS – www.gal-dms.ro  

De asemenea, în cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail defmursup@yahoo.com

Informații privind accesarea și derularea Măsurilor lansate  sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS și în Apelul de Selecție (varianta detaliată). Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din loc. Deda, nr. 180, jud. Mureș de luni până vineri între orele 8:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: defmursup@yahoo.com

Tel/fax: 0265-556.238