Apeluri de proiecte

CALENDAR DE LANSARE APELURI DE PROIECTE POSTAT PE SITE-IUNIE 2022

           S-A LANSAT APELUL DE SELECȚIE NR.14                      MĂSURA 8/1A-  ”SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI                         DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE”     

Apel de selectie -Masura M8 1A -Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative -varianta simplificata

Apel de selectie -Masura M8 1A -Spriji pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative- varianta detaliata

1. M8/1A  Sprijin pentru înfințarea și dezvoltarea de structuri asociative

0. Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE – M8-1A

ANEXA 1 Cerere de finantare M8 1A

ANEXA 1.1 Buget indicativ M8 1A

ANEXA 1.2 Declaratie pe proprie raspundere M8 1A

ANEXA1.3 Grafic calendaristic M8 1A

Anexa-4-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_-_AFIR

Anexa-5-Declarație-pe-proprie-răspundere-pentru-CV

Anexa-6-Declaratie-pe-proprie-raspundere-infiintare-structura-asociativa

Anexa-7-Declarație-pe-proprie-raspundere (1)

Anexa-8-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR

Fisa masuri M8-1A
Fisa-evaluare-conformitate-M8-1A
Fisa-evaluare-criterii-de-selectie M8-1A
Fisa-evaluare-eligibilitate M8-1A

Potenţialilor beneficiari  le recomandăm să citească cu atenție Apelul de selecție aferent Măsurii în cadrul căreia vor să acceseze finanțare nerambursabilă și să respecte toate cerințele de conformitate și de eligibilitate ale proiectelor.

IMPORTANT! Solicitanţii trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa Măsurii din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura respectivă, la care se adaugă criteriile generale de eligibilitate aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții similare,  prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2 ( Submăsura din PNDR 2014-2020 prin care se finanțează Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor) disponibil pe www.afir.info.

Înainte de a depune dosarul Cererii de finanțare, vă rugăm să verificați dacă documentele sau anexele la proiectul dumneavoastră, sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul GAL DMS – www.gal-dms.ro  

De asemenea, în cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail defmursup@yahoo.com

Informații privind accesarea și derularea Măsurilor lansate  sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS și în Apelul de Selecție (varianta detaliată). Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din loc. Deda, nr. 180, jud. Mureș de luni până vineri între orele 8:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: defmursup@yahoo.com

Tel/fax: 0265-556.238