Apeluri de proiecte

                    !!!!APELURI ÎN CONSULTARE !!!

 

Calendar estimativ lansare apeluri de selecție    OCTOMBRIE 2019

Calendar lansare apeluri 04 10 2019

1. M8/1A Sprijin pentru înfințarea și dezvoltarea de structuri asociative

Apel de selectie M8 1A detaliat
Apel de selectie M8 1A simplificat
Ghidul Solicitantului SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE – M8-1A
Anexa-4-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_-_AFIR
Anexa-5-Declarație-pe-proprie-răspundere-pentru-CV
Anexa-6-Declaratie-pe-proprie-raspundere-infiintare-structura-asociativa
Anexa-7-Declarație-pe-proprie-raspundere (1)
Anexa-8-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR
Cerere-de-finantare-M8-1A-Sprijin pentru Infiintarea-si-dezvoltarea-de-structuri-asociative
Fisa masuri M8-1A
Fisa-evaluare-conformitate-M8-1A
Fisa-evaluare-criterii-de-selectie-M8-1A
Fisa-evaluare-eligibilitate-M8-1A

2. M3/6A Antreprenoriat rural

Apel de selectie simplificat M3 6A

Apel de selectie detaliat M3 6A

Ghidul Solicitantului M3_6A

Anexa 1-Cerere de finantare

Anexa 2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari-2

Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-2

Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-Copy-1

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C-2

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28-2

Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907-2

Anexa 3.1._Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-1

Anexa 3.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis-2

Anexa 3.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_-2

Anexa 3.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02-1

Anexa 3.5.-Declaratie-de-angajament-1

Anexa 3.6_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private-1

Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa 5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M3_6A-1

Fisa_de_evaluare_conformitate-M3_6A

Fisa _criterii_selectie_M3_6A

FISA CRITERII SELECTIE M3 6A

Fisa Masurii M3_6A

Fisa_criterii-de_eligibilitate_M3_6A

Fisa_de_evaluare_conformitate_Indicatori_M3_6APotenţialilor beneficiari  le recomandăm să citească cu atenție Apelul de selecție aferent Măsurii în cadrul căreia vor să acceseze finanțare nerambursabilă și să respecte toate cerințele de conformitate și de eligibilitate ale proiectelor.

IMPORTANT! Solicitanţii trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa Măsurii din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura respectivă, la care se adaugă criteriile generale de eligibilitate aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții similare,  prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2 ( Submăsura din PNDR 2014-2020 prin care se finanțează Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor) disponibil pe www.afir.info.

Înainte de a depune dosarul Cererii de finanțare, vă rugăm să verificați dacă documentele sau anexele la proiectul dumneavoastră, sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul GAL DMS – www.gal-dms.ro  

De asemenea, în cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail defmursup@yahoo.com

Informații privind accesarea și derularea Măsurilor lansate  sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DMS și în Apelul de Selecție (varianta detaliată). Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Defileul Mureșului Superior din loc. Deda, nr. 180, jud. Mureș de luni până vineri între orele 8:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: defmursup@yahoo.com

Tel/fax: 0265-556.238