Prima pagină

Grupul de Acţiune Locală “DEFILEUL MUREȘULUI SUPERIOR” reprezintă un parteneriat public-privat format din 41 de membri respectiv: 10 Comune, 13 Societăţi cu răspundere limitată, 1 Persoană fizică autorizată, 4 Înterprinderi individuale, 13 Asociaţii nonguvernamentale.

GAL “Defileul Mureșului Superior” are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea nevoilor locale şi promovarea cooperării în vederea soluţionării acestora într-un mod cât mai eficient.

HARTA JUD MURES