Cooperare LEADER pentru promovarea patrimoniului cultural

Cooperare LEADER pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial

GAL Defileul Mureșului Superior implementează proiectul ,,Cooperare pentru promovarea patrimoniului cultural din teritoriile GAL Dealurile Târnavelor și GAL Defileul Mureșului Superior” în parteneriat cu GAL Dealurile Târnavelor.

Proiectul se derulează în perioada octombrie 2023 – februarie 2025, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, comp. b – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

Proiectul urmărește:
– revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor locale din teritoriile GAL partenere prin acțiuni comune și instrumente specifice de colectare a datelor (studii, șezători)
– asigurarea accesului la cultură a comunităților locale prin organizarea a două evenimente comune de prezentare a tradițiilor și obiceiurilor
– promovarea elementelor de patrimoniu local, a specificului multicultural și diversității etnice din GAL-urile partenere prin realizarea și diseminarea de materiale audio, video, foto reprezentative

Grupul țintă din teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior va fi format din 20 persoane care locuiesc în comunele membre GAL DMS – păstrători și/sau promotori ai tradițiilor, obiceiurilor locale. Aceștia vor participa gratuit, în cursul anului 2024, la șezători, workshop-uri și sărbători locale dedicate promovării patrimoniului cultural imaterial.
În cursul lunii aprilie a.c. vom organiza un seminar de lansare a proiectului. Urmăriți pagina noastră pentru a afla din timp data, ora si locul de desfășurare a seminarului.
Persoanele care doresc sa se înscrie la activitățile proiectului de cooperare ,,Cooperare pentru promovarea patrimoniului cultural în teritoriile GAL Dealurile Târnavelor și GAL Defileul Mureșului Superior” sunt rugate să ne contacteze la sediul GAL DMS din localitatea Deda, str. Principală nr. 180 sau prin email: defmursup@yahoo.com .

Informaţii suplimentare privind proiectul ,,Cooperare pentru promovarea patrimoniului cultural din teritoriile GAL Dealurile Târnavelor și GAL Defileul Mureșului Superior se pot obţine la:

GAL  Dealurile Târnavelor

Email: dealuriletarnavelor@yahoo.com

http://www.tarnava-mare.ro/

GAL Defileul Mureșului Superior

Email: defmursup@yahoo.com

http://www.gal-dms.ro/

6-1-1-e1501534094190-640x330